Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hans van Oostbroek was born before 1580. He married Siwerdina Heres in 10-1601 in Emden.

Siwerdina Heres [Parents] 1, 2 was born before 1580. She married Hans van Oostbroek in 10-1601 in Emden.

Other marriages:
van Vreden, Henricus

BIRTH: Naam volgens GN 1967 pag. 261 Siwerdina (anders Sywer), GN 1972 geeft Syweke Hero Boyen.

OPMERKING: GN 1972 pag. 204 geeft voor haar eerste huwelijk de naam Fredericus ab Oostbroek.

They had the following children:

  M i Ds. Fredericus van Oostbroek

Johannes van Oostbroek [Parents] was born on 21-1-1635 in Eexta. He died on 15-7-1696 in Eexta. He married Albertina Mesterinck in 7-1663 in Groningen. Johannes was employed as Predikant.

Predikte 1663 te Harkstede, 1676-ovl. te Eexta.

Albertina Mesterinck was born on 14-11-1634 in Groningen. She died on 16-7-1689 in Eexta. She married Johannes van Oostbroek in 7-1663 in Groningen.

They had the following children:

  F i Catharina van Oostbroek

Dr. Henricus Avercamp [Parents] was born 1 about 1585. He died 2, 3 in Hattem. He was buried 4, 5, 6, 7 on 2-10-1647 in Kampen. He married 8, 9, 10, 11 Mechtelgen Wentholt on 12-4-1615 in Zutphen. Henricus studied Akademy Franeker 12 in 1605 in Franeker. He was employed 13, 14, 15, 16 as Medicus ordinarius der Stad en Graafschap on 5-6-1614 in Zutphen. He was mentioned (Compareert voor zich, zijn huisvrouw en voor Dorothea) 17on 19-1-1639 in Steenwijk. He was employed 18, 19, 20, 21 as Tweede stadsdoctor on 1-12-1640 in Kampen. He was also known as 22 Hendrik Franciscus Avercamp.

BIOGRAPHY: De Nederlandsche Leeuw 1922 kol. 212: Kentenissen van Zutphen, dl. 1619-1623.
3 Mei 1619. Diderick Leyendecker, der rechten docter, als gemachtigde van Wolf Swiersen en Casper Berntzen met j. Helena van Till weduwe Berniers, krachtens volmacht voor schepenen van Zwolle 23 Maart 1619 gepasseerd, en als gemachtigde van Jacob Voeth, raadsvriend van Harderwijk en diens huisvrouw Helena de Wolff en van Alphardt van Huedt en Gerrit Tysz, beiden als mannen van hun huisvrouwen en Jacob Voeth de rato caverende voor Henrick van Domseler, krachtens volmacht voor schepenen van Harderwijk gepasseerd, allen als gezamenlijke erfgenamen van wijlen heer Albert van Thil, canonik, verkoopen aan Dr. Henricus Avercamp en Mechtelt Wentholt, echtelieden, het huis van heer Albert in de Waterstraat.
De Nederlandsche Leeuw 1922 kol. 214: Kentenissen van Zutphen.
29 Nov. 1609 Bruno van Heerenhaeff en j. Anna van Thill, zijn huisvrouw, als erfgenamen van wijlen Henrick van Thil, verkoopen Wolter Haeck en diens vrouw, hun huis en erf in de Roodetorenstraat.
23 April 1614. Bruno then Heerenhaeff en Anna van Til1 de rato caverende voor j. Johanna Kreyncks, onnoosel, Anna's moeyken, als haar eenige erfgenaam, verkoopen een huis en schuur in de Spiegelstraat aan Aeltgen weduwe Johan Bitters en stellen tot waarschap land te Brummen.
18 Nov. 1617, dezelfde echtelieden verkoopen aan Wessel van Sandbergen een stuk land genaamd St. Walburgen- of Creyncksmaetjen buiten de Nieuwstadspoort.
31 Aug. 1618, dezelfde echtelieden bekennen dat Hendrik Avercamp, medic. dr. en Mechtelt Wentholt, diens vrouw, als koopers van het huis van wijlen heer Albert van lil in de Kuipkestraat, hun 150 gouden gld. hebben betaald.
Neef van de schilder Hendrik Avercamp, genoemd naar dezelfde grootvader).
In het whaarboek van de stad Zutphen (1630-1681):
"Hendrik Wendtholt en Stijne sijn huisfrou anno 1603 (waarschijnlijk 1630!) onder den rentmr. Albert Kremer, in plaetse van Anna Caelsac vacnate waere eene waere gekofft enz." (Bron: Hans Homan Free)

Mechtelgen Wentholt [Parents] was born 1, 2, 3 about 1590 in Zutphen. She died 4 in Kampen. She was buried 5, 6, 7, 8 on 20-8-1645 in Kampen. She married 9, 10, 11, 12 Dr. Henricus Avercamp on 12-4-1615 in Zutphen. Mechtelgen was mentioned (In het bezit gekomen van de waere van haar grootvader Albert Wentholt) 13in 1638. She was mentioned (Haar man compareert voor haar en zijn moeder) 14on 19-1-1639 in Steenwijk.

OPMERKING: Zij wordt (CBG jaarboek deel 23) genoemd als dochter van Albert en Engele N., zie echter Wentholt publicatie.

They had the following children:

  M i Franciscus Hendriks Avercamp 1.
  M ii Theodorus Avercamp
  M iii Bartholt Hendriks Avercamp 1.

OPMERKING: Mogelijk genoemd 21 oktober 1656 bij de inventarisatie van de boedel van Sara Potter: een obligatie ten laste van Bartholdus Avercamp d.d. 13 mei 1653. Bron: Jaarboek CBG deel 23.

Joannes van Buttinga [Parents] died 1 before 11-1-1667. He married 2 Sara Martens Potter in 1654. put up the banns 3, 4on 11-11-1654 in Leeuwarden. Joannes was employed 5 as Cornet in een compagnie cavalerie onder ritmr. van Unia. He was employed 6 as Vaandrig in een compagnie infanterie.

Other marriages:
van Loo, Mechtildis
van Ackema, Susanna Margaretha

OCCUPATION: Ruilde met zijn broer Cornelis, bron: Jaarboek CBG deel 23.

Sara Martens Potter [Parents] was christened 1 on 30-9-1623 in Leeuwarden. She died 2 before 21-10-1656. She married 3 Joannes van Buttinga in 1654. put up the banns 4, 5on 11-11-1654 in Leeuwarden. Sara was mentioned (Opmaak inventaris ten sterfhuize Sara Martens Pothar) 6on 21-10-1656 in Leeuwarden. She was also known as 7 Sara Pot(t)har.

Other marriages:
Avercamp, Theodorus

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Jacob van Buttinga was christened 1, 2 on 17-8-1655 in Leeuwarden. He died 3 as a child.
  F ii Lysbeth van Buttinga was christened 1, 2 on 29-6-1656 in Leeuwarden. She died 3 as a child.

Martinus Jans (Potter) [Parents] was born about 1590 in Leeuwarden. He married Tyetie Jurjen Hendriksdr..

2 ALIA Maarten


Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

Tyetie Jurjen Hendriksdr. [Parents] was born in Leeuwarden. She died . She married Martinus Jans (Potter).

Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  F i Sara Martens Potter
  F ii Suckien Martensdr. Pothar

Ds. Henricus van Vreden.Henricus married Siwerdina Heres. Henricus was employed 1 as Predikant in Scheemda, Groningen.

Siwerdina Heres [Parents] 1, 2 was born before 1580. She married Ds. Henricus van Vreden.

Other marriages:
van Oostbroek, Hans

BIRTH: Naam volgens GN 1967 pag. 261 Siwerdina (anders Sywer), GN 1972 geeft Syweke Hero Boyen.

OPMERKING: GN 1972 pag. 204 geeft voor haar eerste huwelijk de naam Fredericus ab Oostbroek.


Hero Boijen 1 was born estimated 1525. He married Liure Dijken. Hero was mentioned () 2 in Greetsiel, Kreis Norden.

BIOGRAPHY: ... van Hero Boyen, genoemd "in de Griet", ... (Gens Nostra 1972).

Liure Dijken [Parents] 1 was born estimated 1525. She married Hero Boijen. Liure was also known as 2 Luiwe.

They had the following children:

  F i Siwerdina Heres
  M ii Gerlacus Boijen 1.
  F iii Houwke Boijen

Ds. Franciscus Henrici Avercamp [Parents] 1, 2 was born 3 about 1559. He was christened in Leeuwarden. He died 4 on 1-2-1637 in Oldeholtpade. He married 5 Dorothea Jacobsdr. van Buttinga in 1580. Franciscus was employed 6, 7, 8 as Predikant (Bedienaer des Goddelijke Woords) --1584 - --1606 in Ee en Engwierum. He was mentioned (Testament zie bij Jacobgen Jacobsdr. van Buttinga) 9on 17-8-1596 in Steenwijk. He was employed 10, 11 as Predikant (Bedienaer des Goddelijke Woords) --1606 - --1610 in Jelsum. He was employed 12, 13 as Predikant (Bedienaer des Goddelijke Woords) --1610 - --1637 in Oldeholtpade. He was mentioned (De stad huurt zijn huis) 14on 10-1-1612 in Steenwijk. He was mentioned (Compareert met zijn vrouw Dorothea) 15on 29-5-1615 in Steenwijk. He was mentioned (Compareert als gevolmachtigde) 16on 20-11-1633 in Oldeholtpade.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

Dorothea Jacobsdr. van Buttinga [Parents] 1, 2, 3 was born 4 calculated 1555. She died 5 in 9-1643 in Oldeholtpade. She married 6 Ds. Franciscus Henrici Avercamp in 1580. Dorothea was mentioned (Inventarisatie boedel van haar moeder en stiefvader) 7on 31-7-1586 in Leeuwarden. She was mentioned (Nadere scheiding goederen Lijsbeth en Dorothea) 8on 14-5-1602 in Steenwijk. She was mentioned (Compareert samen met haar man Franciscus) 9on 29-5-1615 in Steenwijk. She was also known as Dorothea Jacobsdr. /Buttinga/. She was mentioned (Haar zoon compareert voor haar en voor zijn vrouw) 10on 19-1-1639 in Steenwijk.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Dr. Henricus Avercamp
  F ii Catharina Avercamp
  F iii Annegien Avercamp

Hendrik Wentholt [Parents] 1 was born 2 about 1565 in Zutphen. He died 3 before 18-7-1640. He married Christina Everts Hoberdinck.

OPMERKING: "uit wien een na 1781 uitgestorven tak", NA 1953 pag. 320.

Christina Everts Hoberdinck 1 died 2 before 6-12-1608. She married Hendrik Wentholt. Christina was also known as 3, 4 Christina Everts.

They had the following children:

  M i Albert Wentholt
  F ii Mechtelgen Wentholt
  M iii Barthold Wentholt

Jan Harmens was born before 1565. He died after 1624. He married Aucke Martens in 1585 in Leeuwarden ?. Jan was employed as IJzerhandelaar.

Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

Aucke Martens was born before 1565. She died after 1624. She married Jan Harmens in 1585 in Leeuwarden ?.

Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Martinus Jans (Potter)

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index