Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Steven Berents Brouwer [Parents] 1, 2.Steven married 3 Annegien Wolters Groothuis after 26-5-1733 in Genemuiden. He had other parents. Steven signed a will 4 on 26-5-1733 in Genemuiden. He was counted in a census 5 in 1748 in Genemuiden in . He was employed 6, 7 as Burgemeester (Schepen) in 1748 in Genemuiden.

Other marriages:
ten Napel, Ida

Annegien Wolters Groothuis [Parents] 1, 2, 3, 4.Annegien married 5 Steven Berents Brouwer after 26-5-1733 in Genemuiden. She had other parents. Annegien was set in tutelage 6on 19-8-1727 in Genemuiden. She was counted in a census 7 in 1748 in Genemuiden in .

Op 19-8-1727 worden te Genemuiden voogden aangesteld over de onmondige kinderen van wijlen de brouwer Wolter Groothuijs en Maria Vollenhovius. De kinderen zijn Berent Groothuijs en Annegien Groothuijs, de voogden zijn Berent Bartels (Ruintinck) te Meppel, de burgemeester Peter van Dalfsen en Jan Ram, beiden te Genemuiden. Op 12-2-1742 bedanken Berend Groothuijs te Genemuiden en Steven Brouwer als man van Annegien Groothuijs hun voogden voor hun goede administratie.


Jan Ram died 1 after 17-5-1763. He married Magdalena Jacobs te Walle. Jan was counted in a census 2 in 1748 in Genemuiden in . He signed a will 3 on 13-6-1759 in Genemuiden. He was employed 4 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden.

Op 19 Augustus 1727 wordt Jan Ram tot voogd benoemd van de onmondige kinderen van Wolter Groothuis en Maria Vollenhovius. Hij staat dan vermeld als een neef van de vader van deze kinderen.

Magdalena Jacobs te Walle [Parents] died 1 before 17-5-1763. She married Jan Ram.

They had the following children:

  M i Berend Wolters Groothuis
  F ii Annegien Wolters Groothuis

Johan Wijbens 1 was born estimated 1525. He died 2 in 7-1586 in Leeuwarden. He married 3 Johanna Martens before 2-11-1576. Johan was also known as 4 Johan Wybes. He was employed 5 as Hellebardier in Leeuwarden.

OCCUPATION: In één van de dossiers Buttinga (CBG) staat dat hij hellebardier van Zijne Genade was. (bron: Annemarth Sterringa)

Johanna Martens [Parents] died 1 in 1581 in Steenwijk. She married 2 Johan Wijbens before 2-11-1576. Johanna was mentioned (Inventarisatie boedel Joannes Wybes en Jantien Martens) 3on 31-7-1586 in Leeuwarden.

Other marriages:
van Buttinga, Jacob

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

MARRIAGE: Uit het eerste huwelijk waren op 2 november 1576 zes ongenoemde kinderen in leven (Steenwijk, transporten en testamenten 1560-1605), op 31 juli 1586 (Leeuwarden, inventarisatieboeken) nog 5 met namen genoemde kinderen.

They had the following children:

  M i Wijbe Johannes died 1 after 17-5-1602. Wijbe was also known as 2 Wybe (Wybren) Johannesz..

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.
  F ii Aalke Johannes died 1 after 31-7-1586. Aalke was also known as 2 Aelken Joh'dr..

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

Marten 1 died 2 before 13-8-1548. He married Aleijdt Claassen.

22 mei 1536 wordt melding gemaakt van Claas Dircksz. en zijn vrouw Dorothea ter zake van een last van 2 mudden rogge uit hun huis te Steenwijk gaande, alwaar hij reeds in 1533 woonde (Steenwijk, contentieuse zaken 1532-1538, folio 9 en 109 verso). 13 augustus 1548 treedt Cleas Dircksz. op als gevolmachtigde van zijn dochter en dochterskind in een geschil met Jan Backer (Steenwijk, gasteclageboeck 1548-1550). Bij de regeling van de nalatenschap van Claes Dircksz. d.d. 16 november 1556 treedt Mr. Jacob van Buttinga op voor zijn schoonmoeder Aleydt Claesdr. Claes Dircksz was blijkbaar hertrouwd met Ghese Wesseldr (Steenwijk, gasteclageboeck 1550-1556). Marten N.N. overleed voor 13 augustus 1548, nalatende zijn weduwe Aleydt Cleasdr., met een dochtertje, voor beide treedt op Claes Dircksz. (Steenwijk, gasteclageboeck 1548-1550). Alydt Claesdr. hertrouwde Johan Tabingh. geb. circa 1501 (blijkens eenacte van 2 april 1551) en overleden voor 4 september 1567. (Steenwijk, gasteclageboeck 1550-1556 en transporten en testamenten 1560-1605). Als weduwe getuigt Aleydt (Alyd) Claesdr. op 18 juni 1575 (oud 55 jaren). 2 november 1576 (transporten en testamenten) stelt Aleydt Claesdr., weduwe Johan Tapinck (!) haar dochter Johanna, gehuwd met Johan Wybren, eerder weduwe Mr. Jacob van Buttinga, tot haar erfgename. Zij maakt een legaat aan de zes kinderen van haar dochter Johanna uit haar huwelijk met Mr. Jacob van Buttinga. Aleydt Claesdr. overleed na 19 augustus 1581, haar boedel werd eerst gescheiden 17 augustus 1596. (Steenwijk, transporten en testamenten). Haar dochter Johanna Martens was haar reeds lang voorgegaan, zij was voor 2 november 1576 hertrouwd met Johan Wybens (Wybrens), hellebardier van Zijne Genade te Leeuwarden, overleden aldaar voor juli 1586. 31 juli 1586 (Leeuwarden, inventarisatieboek Y 8, fol. 487) vond te Leeuwarden plaats de inventarisatie van de boedel van Joannes Wybes, van Noortwoldt ut Stellingwerf omtrent 3 weken en van Jantien Martens dochter Johanna uit haar huwelijk met Mr. Jacob van Buttinga.

Aleijdt Claassen [Parents] was born 1 calculated 1520. She died 2 19-8-1581 - 7-8-1596. She married Marten. Aleijdt was mentioned (Als weduwe, treedt op als getuige) 3on 18-6-1575 in Steenwijk. She was mentioned (Transporten en testamenten) 4on 2-11-1576 in Steenwijk. She was also known as 5 Aleydt Claes Dircksdr..

Other marriages:
Tabing, Johan

They had the following children:

  F i Johanna Martens

Cornelis Cornelisz. died 1 on 11-5-1629 in Leeuwarden. He married 2 Claeske Jacobsdr. van Buttinga after 31-7-1586. Cornelis was employed 3 as Schepen on 26-7-1603 in Leeuwarden. He was mentioned (Schuldbekentenis) 4on 26-7-1603 in Leeuwarden. He was decorated with Burger 5 on 26-7-1603 in Leeuwarden. He was employed 6 as Schepen on 29-6-1610 in Leeuwarden. He was mentioned (Koop huis en erf samen met zijn vrouw) 7on 29-6-1610 in Leeuwarden. He was employed 8 as Schepen in 1614 in Leeuwarden. He was mentioned (Compareert als curator van Geertje, dr. Elisabeth Jacobsdr.) 9in 1614. He was mentioned (Verkoop huis aan de Eewal) 10on 11-5-1629 in Leeuwarden. He was employed 11 as Veenmeester-generaal on 11-5-1629.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

DEATH: Niet duidelijk hoe het zit met de verkoop van het huis en op dezelfde dag het overlijden.

Claeske Jacobsdr. van Buttinga [Parents] died 1 after 11-5-1629. She married 2 Cornelis Cornelisz. after 31-7-1586. Claeske was mentioned (Inventarisatie moederlijke boedel) 3on 31-7-1586. She was also known as Claeske /Buttinga/. She was mentioned (Koopt met haar man een huis aan de Eewal) 4on 29-6-1610 in Leeuwarden.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

MARRIAGE: Hun kinderen komen allen met de naam van Buttinga voor.

They had the following children:

  M i Dr. Jacobus van Buttinga
  F ii Jancke Cornelisdr. van Buttinga
  M iii Dr. Cornelis van Buttinga
  M iv Pieter van Buttinga

Simon Fredericksz. died 1 on 24-5-1614 in Leeuwarden. He married 2 Elisabeth Jacobsdr. van Buttinga 31-7-1586 - 12-12-1595. Simon was mentioned (Koper van een huis bij de Brolbrugge) 3on 12-12-1595 in Leeuwarden. He was decorated with Burger 4 in 1600 in Leeuwarden. He was employed 5 as Apotheker in Leeuwarden. He was employed 6 as Hopman in Leeuwarden. He lived 7 before 1600 in , Harlingen.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

MARRIAGE: Hij wordt bij zijn tweede huwelijk genoemd apotheker en hopman, laatst weduwnaer van Elisabeth Jacobsdr. van Bettinga.

Elisabeth Jacobsdr. van Buttinga [Parents] was born 1 calculated 1568. She died 2 before 31-8-1606. She married 3 Simon Fredericksz. 31-7-1586 - 12-12-1595. Elisabeth was also known as Elisabeth /Buttinga/. She was mentioned (Inventarisatie boedel Joannes Wybes en Jantien Martens) 4on 31-7-1586 in Leeuwarden. She was mentioned (Nadere scheiding goederen Lijsbeth en Dorothea) 5on 14-5-1602 in Steenwijk.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Frederik Simonsz. van der Hall
  F ii Janneke Simonsdr.
  F iii Geertje Simonsdr.

Pieter Woutersz..Pieter married 1 Jacobgen Jacobsdr. van Buttinga about 1604.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

MARRIAGE: Bij de doopinschrijvingen van hun kinderen wordt de vader aangeduid als "van Amsterdam" aldaar werd echter geen huwelijk van Jacobge Jacobsdr. met Pieter Woutersz gevonden, evenmin te Haarlem. Vermoedelijk werd dit huwelijk in Friesland gesloten. Van hun 6 te Haarlem gedoopte kinderen nam zeker de oudste zoon Jacob de naam Buttinga aan. (Jaarboek CBG deel 23)

Jacobgen Jacobsdr. van Buttinga [Parents].Jacobgen married 1 Pieter Woutersz. about 1604. Jacobgen was mentioned (Overdracht aandeel in goederen) 2on 17-8-1596 in Steenwijk. She was also known as Jacobgen /Buttinga/.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Jacob Pietersz. Buttinga
  M ii Pieter Pietersz. was christened 1 on 14-12-1606 in Haarlem.
  F iii Johanna Pietersdr. was christened 1 on 3-3-1609 in Haarlem.
  F iv Catharina Pietersdr. was christened 1 on 5-9-1610 in Haarlem.
  F v Trynken Pietersdr. was christened 1 on 18-10-1611 in Haarlem.
  F vi Janneken Pietersdr. was christened 1 on 27-3-1616 in Haarlem.

Mete Remets [Parents] was born 1 estimated 1455 in Niederhausen, Oost-Friesland. He married Diure. Mete was employed 2 as Erfgezetene in Grietzijl. He was also known as 3 Mete Remetszn.

Diure 1 was born 2 about 1455 in Niederhausen, Oost-Friesland. She married Mete Remets.

They had the following children:

  M i Dijke Meters

Emmo Oesebrands [Parents] 1 was born 2 about 1455 in Niederhausen, Oost-Friesland. He married 3 Liure in Niederhausen, Oost-Friesland.

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

Liure 1, 2 was born 3 about 1459 in Oost-Friesland. She married 4 Emmo Oesebrands in Niederhausen, Oost-Friesland.

OPMERKING: In de bron: http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/ nog de tekst: Laiuwe in de Greeth, gennannt Emder Kontr.=Prot. 1510 als Landbesitzer in Pilsumer Hammrich.

They had the following children:

  F i Ida Emmes

Ds. Emmo Dijken [Parents] 1 was born 2 about 1515 in Greetsiel, Oost-Friesland. He died 3 in 1573 in Greetsiel, Oost-Friesland. He married 4 Elijsabeth Tjaarda about 1546 in Niederhausen, Oost-Friesland. Emmo was employed 5 as Predikant in Grietzijl. He was employed 6 as Erfgezetene in Grietzijl.

Elijsabeth Tjaarda was born 1, 2 before 1522 in Norden, Oost-Friesland. She died 3 in 1576 in Greetsiel, Oost-Friesland. She married 4 Ds. Emmo Dijken about 1546 in Niederhausen, Oost-Friesland. Elijsabeth was also known as 5 Elske Egberts. She was also known as 6 Lijse Tjaarda. She was also known as 7 Lise Egberts.

They had the following children:

  M i Dijke Emmen 1 was born 2 in 1543 in Grietsiel, Oost-Friesland.
  M ii Egbert Emmen 1 was born 2 in 1545 in Grietsiel, Oost-Friesland.
  M iii Prof. Ubbo Emmius
  M iv Hendrik Emmen was born 1 in 1549 in Niederhausen, Rheinland, Duitsland. He died 2 on 12-5-1595 in Niederhausen, Oost-Friesland.
  M v Riemt Emmen was born 1 in 1551 in Niederhausen, Rheinland, Duitsland. He died 2 in 1582 in Niederhausen, Oost-Friesland.
  F vi Teelke Emmen was born 1, 2 about 1554 in Niederhausen, Oost-Friesland. She died 3 in 1573 in Niederhausen, Oost-Friesland.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index