Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Evert Pieters [Parents] 1, 2 died 3, 4, 5 on 21-2-1682 in Scheemda. He married 6, 7, 8 Houke Ubbens on 11-4-1647 in Scheemda. They agreed on marriage contract 9, 10, 11 on 16-2-1647. Evert leased BWO 19 12 19-4-1647 - 19-4-1649 in 't Swaag. He was employed 13, 14, 15 as Kerkvoogd in Scheemda en Nieuw-Scheemda. He owned BWO 19 16 19-4-1649 - 19-4-1678 in 't Swaag. He owned 10 deimt land 17 31-3-1654 - 31-3-1678 in Scheemderhamrik. He was employed 18 as Ouderling in Scheemda. He was employed 19, 20, 21 as Zijlvest in Scheemda en Nieuw-Scheemda. He was taxed for ca. 80 3/4 deimt totaal 22 in 1660 in Scheemda, Eexta, Nieuw-Scheemda, Noordbroek.

Houke Ubbens [Parents] 1, 2 died 3, 4, 5 on 22-12-1679 in Scheemda. She married 6, 7, 8 Evert Pieters on 11-4-1647 in Scheemda. They agreed on marriage contract 9, 10, 11 on 16-2-1647.

MARRIAGE: Wanneer op 16-2-1647 Houwcke Obbens, dochter van wijlen Obbo Epckens en Lientien Jans, huwelijkse voorwaarden aangaat met Evert Pieters, zijn voor haar o.m. aanwezig Ds. Henricus à Vreden, predikant te Scheemda als oom en Ds. Fredericus ab Oostbroeck, predikant te Eexta als neef (Gens Nostra 1972).

They had the following children:

  M i Ubbe Everts was christened 1 on 6-2-1648 in Scheemda.
  M ii Pieter Everts
  M iii Oomke Everts
  M iv Jan Everts
  F v Helena Everts

Pieter Everts [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was born estimated 1580. He married 6, 7, 8 Enneke Hayens in 1625/1627. Pieter owned BWO 19 9 25-1-1618 - 19-4-1649 in Scheemda. He was mentioned (BWO 22, Oosterstraat 14) 10on 24-8-1637 in Scheemda. He was letting BWO 19 11 19-4-1647 - 19-4-1649 in 't Swaag.

Other marriages:
Jans, Eppe
Ubbens, Ewe
Jans, Lientien

MARRIAGE: Bij BWO 19 hertrouwt hij met Lientien Jans, bij BWO 22 met Ewe Ubbens. Beide op 24-8-1637.

Enneke Hayens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 before 24-8-1637. She married 6, 7, 8 Pieter Everts in 1625/1627.

BIOGRAPHY: Zie ook annotatie Hayo Epkens

They had the following children:

  M i Evert Pieters
  M ii Haijo Peters

Ubbo Epckens [Parents] 1, 2, 3 died 4 before 24-8-1637. He married Lientien Jans in 1622. They agreed on marriage contract 5, 6, 7 on 15-10-1622 in Scheemda.

Lientien Jans [Parents] 1, 2, 3, 4 was born estimated 1595. She married Ubbo Epckens in 1622. They agreed on marriage contract 5, 6, 7 on 15-10-1622 in Scheemda.

Other marriages:
Everts, Pieter

MARRIAGE: Wanneer op 15-10-1622 huwelijksvoorwaarden worden gesloten tussen Ubbo Epckens en Lientjen, zijn daarbij voor haar aanwezig haar ouders Jan Fewken en Houwke, Lubbertus Toxopeus, Fewe Jansen als broer en Lutet Hillincks en Gerlacus Hero Boeyen als ooms (Gens Nostra 1972).

They had the following children:

  F i Houke Ubbens
  F ii Remen Ubbes

Pieter Everts [Parents] 1 was born 2 in Scheemderzwaag. He was christened 3, 4 on 16-12-1649 in Scheemda. He was buried on 1-6-1719 in Scheemda. He married Epke Jacobs in 1678. Pieter was also known as in Peter Evers. He was taxed for 82 1/2 deimt 5 in 1720 in Scheemda, Nieuw-Scheemda, Noordbroek.

BIOGRAPHY: Peter en Epke verhuren 01-08-1704 de plaats, groot 83 3/4 deimt, met nog 11 1/4 deimt van Pastor Placius, voor 5 gld. per deimt, aan Hayke Tonnis; "ter sette" op de boerderij: 1900 gld. BWO 19 blz. 103.

MARRIAGE: Bij hun huwelijkscontract Wagenborgen d.d. 28-6-1678 zijn voor hem aanwezig: Evert Pieters en Houcke Ubbens, vader en moeder; Jan Everts, broer; Oomke Everts, broer; Jan Coelis Olinius, neve; Johannes Taken, pred. te Midwolda en J. Oosterbroeck, pred. te Eexta. Voor haar: Cornelis Jacobs, voormond; Focco Jacobs, broer; Reint Freriks, neve.

Epke Jacobs 1 was buried 2, 3 on 1-6-1719 in Scheemda. She married Pieter Everts in 1678.

They had the following children:

  F i Houke Peters

Oomke Everts [Parents] was christened 1, 2 on 28-12-1651 in Scheemda. He died 3 before 15-2-1683. He married 4, 5 Stijntjen Haijes on 9-7-1682 in Scheemda. Oomke was also known as Oomke Everdes.

Stijntjen Haijes [Parents] 1 was born 2 in Termunten. She died 3 before 19-2-1696. She married 4, 5 Oomke Everts on 9-7-1682 in Scheemda. Stijntjen leased BWO 14 6 on 29-3-1682 in Scheemda.

Other marriages:
Memmens, Pieter


Jan Everts [Parents] was christened 1, 2 on 13-7-1654 in Scheemda. He married Hille Elties in 1682. Jan leased BWO 22, Oosterstraat 14 3 --1680 - --1705 in Scheemda. He leased BWO 21, Molenstraat 66 4 --1682 - --1718 in Scheemda. He was also known as Jan Everdes. He leased land genaamd "Spijkerboor" 5 on 16-12-1684 in Eexterhamrik.

Other marriages:
Rienkes, Riemen

Hille Elties [Parents] 1 was born 2 in Siddeburen. She died 3 on 9-2-1695 in Scheemda. She married Jan Everts in 1682. Hille was mentioned (BWO 22, Oosterstraat 14) 4--1680 - --1705 in Scheemda.

They had the following children:

  M i Evert Jans
  F ii Wija Everts

Jan Everts [Parents] was christened 1, 2 on 13-7-1654 in Scheemda. He married 3, 4 Riemen Rienkes on 26-12-1697 in Scheemda. Jan leased BWO 22, Oosterstraat 14 5 --1680 - --1705 in Scheemda. He leased BWO 21, Molenstraat 66 6 --1682 - --1718 in Scheemda. He was also known as Jan Everdes. He leased land genaamd "Spijkerboor" 7 on 16-12-1684 in Eexterhamrik.

Other marriages:
Elties, Hille

Riemen Rienkes 1 was christened 2 on 18-7-1675 in Nieuwolda. She died 3 on 12-11-1746 in Scheemda. She married 4, 5 Jan Everts on 26-12-1697 in Scheemda. Riemen was mentioned (BWO 22, Oosterstraat 14) 6--1680 - --1705 in Scheemda. She was also known as 7 Riemen Rients. She was also known as 8 Riemen Reenckes.

Rechterlijke Archieven van Nieuwolda - 1648 - 1811, Samenstelling: S.H.Abels - Eexterzandvoort en T.K.J. Wagenaar - Groningen. Anno 2000: Verantwoording.

De rechterlijke archieven van Nieuwolda bevinden zich op de Groninger Archieven in de stad Groningen. Nieuwolda maakte deel uit van het archief van het Oldambt. Het toegangsnummer in het archief tot het Oldambt is 731, terwijl het rechterlijk archief van Nieuwolda is genummerd van 7765 tot 7177. De delen van het rechterlijk archief van Nieuwolda staan als kopie-delen op de leeszaal. De codering van de Rechterlijke Archieven van het kerspel Nieuwolda, zoals aanwezig op het Rijks Archief te Groningen, was oorspronkelijk: Vii 1-11, waarbij de Romeinse V sloeg op het Oldambt en de letters ii op het kerspel Nieuwolda.

Fol.406 - 3 mei 1771 - Jan Luijtjens Bouman en de schatbeurder Harm Edzes, in Nieuwolda, met volmacht van de kerspellieden van Nieuwolda, lenen van Freerk Tjapkes en Lupke Jacobs (ehel.), in Nieuwolda, 1000 car.gld. à 3:%. Hiermee wordt afgelost een rentebrief t.n.v. Riemen Rienkes, weduwe van Jan Evers, Scheemda d.d. 22 november 1730, groot 1000 car.gld. Getuigen: Willem Harms en Hindrik Jans Klein.

They had the following children:

  M i Ubbo Everts
  M ii Pieter Evers

Luitjen Tonnis [Parents] was born 1 calculated 23-8-1676. He died 2, 3 on 16-8-1743 in Meeden. He married Christina Houdina Placius. They published notice of marriage 4 on 2-8-1716 in Meeden. Luitjen lived 5 in 1701 in , Zuidbroek. He was employed 6, 7 as Schatbeurder in 1713 in Meeden. He was employed 8, 9 as Kerkvoogd in 1716 in Meeden. He was employed 10 as Kerkvoogd in 1719 in Meeden. He was employed 11 as Kerkvoogd in 1727 in Meeden. He was also known as 12 Luitjen Tonnis Bouman. He was employed 13 as Kerkvoogd in 1733 in Meeden. He was employed 14, 15 as Ouderling --1733 - --1743 in Meeden.

Other marriages:
Bronnens, Jantyn

BIRTH: Geboortedatum afgeleid uit leeftijd bij overlijden: oud 67 jaar min 7 dagen. (NV 1932)

DEATH: Zie De Navorscher voor zijn graflied.

Christina Houdina Placius [Parents] was born 1, 2 on 14-8-1689 in Sebaldeburen. She was christened 3 on 18-8-1689 in Sebaldeburen. She died 4, 5 on 21-3-1733 in Meeden. She married Luitjen Tonnis. They published notice of marriage 6 on 2-8-1716 in Meeden. Christina was also known as 7, 8 Christina Polacius in Meeden. She lived 9 in 1716 in , Holwerd.

BIRTH: Plaats ook: Sebaldeburen.

OPMERKING: Het wapen Placius of Polacius vertoont: gedeeld a een halve adelaar, b doorsneden: boven een arm uit een wolk komende, houdende in de hand een pijl, vergezeld van 3 lelies, beneden een klimmenden leeuw (op de grafsteen eenigszins anders). Uit De Navorscher 1932.

DEATH: Zie De Navorscher voor haar graflied.

They had the following children:

  M i Aapko Luitjens Bouman
  M ii Hindricus Georgius (Luitjens) Bouwman
  M iii Jan Luitjens Bouman was born on 25-9-1724 in Meeden. He was christened 1 on 1-10-1724 in Meeden.

BIOGRAPHY: Rechterlijke Archieven van Nieuwolda - 1648 - 1811, Samenstelling: S.H.Abels - Eexterzandvoort en T.K.J. Wagenaar - Groningen. Anno 2000: Verantwoording.
De rechterlijke archieven van Nieuwolda bevinden zich op de Groninger Archieven in de stad Groningen. Nieuwolda maakte deel uit van het archief van het Oldambt. Het toegangsnummer in het archief tot het Oldambt is 731, terwijl het rechterlijk archief van Nieuwolda is genummerd van 7765 tot 7177. De delen van het rechterlijk archief van Nieuwolda staan als kopie-delen op de leeszaal. De codering van de Rechterlijke Archieven van het kerspel Nieuwolda, zoals aanwezig op het Rijks Archief te Groningen, was oorspronkelijk: Vii 1-11, waarbij de Romeinse V sloeg op het Oldambt en de letters ii op het kerspel Nieuwolda.
Fol.406 - 3 mei 1771 - Jan Luijtjens Bouman en de schatbeurder Harm Edzes, in Nieuwolda, met volmacht van de kerspellieden van Nieuwolda, lenen van Freerk Tjapkes en Lupke Jacobs (ehel.), in Nieuwolda, 1000 car.gld. à 3:%. Hiermee wordt afgelost een rentebrief t.n.v. Riemen Rienkes, weduwe van Jan Evers, Scheemda d.d. 22 november 1730, groot 1000 car.gld. Getuigen: Willem Harms en Hindrik Jans Klein.

OPMERKING: De achternaam Bouman wordt niet vermeld in NL-2003!

Luitjen Tonnis [Parents] was born 1 calculated 23-8-1676. He died 2, 3 on 16-8-1743 in Meeden. He married Jantyn Bronnens. They published notice of marriage 4 on 21-8-1701 in Meeden. Luitjen lived 5 in 1701 in , Zuidbroek. He was employed 6, 7 as Schatbeurder in 1713 in Meeden. He was employed 8, 9 as Kerkvoogd in 1716 in Meeden. He was employed 10 as Kerkvoogd in 1719 in Meeden. He was employed 11 as Kerkvoogd in 1727 in Meeden. He was also known as 12 Luitjen Tonnis Bouman. He was employed 13 as Kerkvoogd in 1733 in Meeden. He was employed 14, 15 as Ouderling --1733 - --1743 in Meeden.

Other marriages:
Placius, Christina Houdina

BIRTH: Geboortedatum afgeleid uit leeftijd bij overlijden: oud 67 jaar min 7 dagen. (NV 1932)

DEATH: Zie De Navorscher voor zijn graflied.

Jantyn Bronnens [Parents] was christened 1, 2 on 23-7-1682 in Meeden. She died 3, 4 on 15-11-1713 in Meeden. She married Luitjen Tonnis. They published notice of marriage 5 on 21-8-1701 in Meeden.

BIOGRAPHY: Het wapen Bronnens is doorsneden: boven een pelikaan met kroost, beneden, gedeeld a een sleutel b een klimmende leeuw.

They had the following children:

  M i Aapko Luitjens was christened 1 on 23-7-1702 in Meeden.
  F ii Anje Luitjens (Bouman)
  F iii Wendel Luitjens was christened 1 on 20-9-1705 in Meeden. She died 2 as a child.
  M iv Hindrik Luitjens was christened 1 on 15-5-1707 in Meeden.
  M v Bronne Luitjens was christened 1 on 17-2-1709 in Meeden.
  F vi Wendel Luitjens
  M vii Tonnis Luitjens (Bouman)

Tonnijs Aepkes 1 died 2 4-6-1709 - 27-4-1711. He married 3 Wendel Arents before 10-5-1658 in Zuidbroek. Tonnijs was employed 4 as Ouderling in 1711.

Wendel Arents [Parents] 1 died 2 2-12-1678 - 21-2-1682. She married 3 Tonnijs Aepkes before 10-5-1658 in Zuidbroek.

They had the following children:

  M i Arent Tonnys
  M ii Luitjen Tonnis
  M iii Tjakko Tonnis

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index