Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Aapko Luitjens Bouman [Parents] was born 1 on 3-7-1717 in Meeden. He was christened 2 on 4-7-1717 in Meeden. He died 3 on 28-4-1782 in Middelstum. He married 4 Josina Maria van Weerden in 1747. Aapko was employed 5 as Predikant --1744 - in Oldesumergast, Oost Friesland. He was employed 6 as Predikant 6-5-1749 - in Midlum. He was employed 7 as Predikant --1753 - in Kropswolde, classis Groningen. He was employed 8 as Predikant --1763 - in Middelstum.

BIOGRAPHY: Schrijver van "eerste beginselen van de leer der waarheid".

Josina Maria van Weerden was born 1 in Kropswolde. She married 2 Aapko Luitjens Bouman in 1747.

OPMERKING: ... afkomstig uit of althans nauw verwant aan de nakomelingenschap van den beroemden Gomarus ..., De Navorscher 1932.

They had the following children:

  M i Ds. Luitonius Bouman
  F ii Helena Bouman
  M iii Ds. Henricus Bouman

Albert Swaneveldt, van.Albert married Houdina Placius in 11-1716.

Houdina Placius [Parents] was born on 29-12-1691 in Holwert ?. She married Albert Swaneveldt, van in 11-1716.

They had the following children:

  F i Margarieta Swaneveldt, van

Roelf van Slogteren.Roelf married Margarieta Swaneveldt, van.

Margarieta Swaneveldt, van [Parents] was born on 6-9-1717. She married Roelf van Slogteren.


Wilhelmus Buisenga.Wilhelmus married Everstina Wilhelmina Placius in 2-1725.

Everstina Wilhelmina Placius [Parents] was born on 27-3-1694 in Holwert ?. She married Wilhelmus Buisenga in 2-1725.


Jacobus Scholens.Jacobus married Henrica Placius in 1721.

Henrica Placius [Parents] was born on 20-11-1697 in Holwert ?. She married Jacobus Scholens in 1721.


Lambertus Hermannus Averes was christened 1 on 4-9-1735 in Farmsum, Delfzijl. He married 2 Wieja Placius on 30-9-1772 in Scheemda, Groningen. put up the banns 3on 5-9-1772 in Scheemda, Groningen. put up the banns 4on 20-9-1772 in Appingedam. Lambertus was employed 5 as Chirurgijn.

BIRTH: Nederlands Hervormd

BIOGRAPHY: Wordt soms ook arts genoemd. Wordt 27-5-1771 ingeschreven in het Burgerboek der Stad Appingedam en vestigd zich daar 2-10-1772.

DEATH: Zeer waarschijnlijk overleden omstreeks 1800 te Appingedam.

MARRIAGE: Bij hun huwelijkscontract komen de volgende namen voor: Lambertus Averes, Wija Placius, Sara Averes als wed. Mr. Thibout Regters, G.H. Ploegman en Maria Schatens, Hindrik Jans Meyer en Johanna Schatens, Ds. Gerhardus Henrico Placius (is dit de schrijffout genoemd bij Ds. Johannes Placius?), Helena Placius, Christina Placius, Antony Emmen, Jantje Tijmens, J. Emmen, H. Bouman en H. Muller (mogelijk Mulder?), J.L. Bouman, Martje Jans Oudenkoven en H. Kleersnijder en Jurrendina Buringa.

Wieja Placius [Parents] was christened 1 in 1735 in Herkingen, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland. She married 2 Lambertus Hermannus Averes on 30-9-1772 in Scheemda, Groningen. put up the banns 3on 5-9-1772 in Scheemda, Groningen. put up the banns 4on 20-9-1772 in Appingedam.

BIRTH: Nederlands Hervormd

They had the following children:

  F i Maria Averes was christened 1 on 14-11-1773 in Appingedam.
  F ii Hillegien Averes

Daniël Placius [Parents] was christened 1 on 25-3-1613 in Wurz. He died 2 in 1645. He married Agneta van Collen. Daniël was employed 3 as Predikant --1637 - --1645 in Wolthusen.

OPMERKING: Bronnen:
1: Q u. F 1959, S. 91
2: Weigel-Wopper-Ammon, Ambergisches Pfarrerbuch S. 113

Agneta van Collen [Parents] died 1 after 1665. She married Daniël Placius.

OPMERKING: Bronnen:
1: Q u. F 1959, S. 91

They had the following children:

  F i Christina Placius
  M ii Johannes Placius

Johannes Placius [Parents] was born 1 on 10-5-1589 in Froberg, Meissen. He died 2 on 12-12-1636 in Emden. He married 3 Elisabeth Geysel on 9-11-1611 in Tirschenreuth. Johannes was employed 4 as Deken, Predikant.

BIOGRAPHY: Predikant te Furschenreiht 1612, dan Wurtz en Eschenbach "alwaar hij de kerk suiverde van de belderi (beelderij, beeldwerk) door de jusuwyten verdreven wierde, is tot Emden tot Prediker verkoren 1626".
In het trauregister van Emden: Majus 1636: 5. D. Joannes Placius Vnd Margarethe. (Bron: J. Krull)

DEATH: Hij ligt bij zijn broeder (Georgius Placius) begraven. Na zijn dood hield zijn zoon Daniël Placius, Predikant te Woldhuysen, een lijkpredekatie hierover uit 2 timo (theus) 4 vers 6, 7, 8 in de gasthuiskerk te Emden, is ook gedrukt, zijn grafschrift is in Latijn.

OPMERKING: Quellen:
1: Q u. F 1959, S. 91
2: Weigel-Wopper-Ammon,Ambergisches Pfarrerbuch S. 112

Elisabeth Geysel [Parents] 1 died . She married 2 Johannes Placius on 9-11-1611 in Tirschenreuth.

They had the following children:

  M i Daniël Placius

Daniel van Collen died 1 after 1645. He married 2 Grietje van Dahlen on 25-9-1608 in Emden. Daniel was employed 3 as Diakon der hussittenden Armen --1624 - --1628. He was employed 4 as Diakon der Fremdlingen Armen --1629 - --1631.

OPMERKING: Quellen:
1: Q u. F 1959, S. 91
2: Offiziantenliste (Signatur I,7) der Stadt Emden
--
Familie von Collen stamt uit Ronse: Bannelingen en Vluchtelingen uit Ronse; von J.H. Bekouw

Grietje van Dahlen died 1 after 17-9-1623. She married 2 Daniel van Collen on 25-9-1608 in Emden.

OPMERKING: Quellen:
1: Q u. F 1959, S.91

They had the following children:

  F i Agneta van Collen

Placius.

He had the following children:

  M i Georgius Placius [image] was born 1 in 1584 in Leipzig. He died 2 in 1647 in Linden.

BIOGRAPHY: 1618 Gedeputeerde ter Synode van Dordrecht. Predikant te Appingedam. 1620 naar Emden beroepen.
In het Trauregister van Emden: Augustus 1637: Georgius Placius Prediger alhir Vnd Engeltjen (Göths??) (Bron: J. Krull).
De foto komt uit "Kunstgeschichtliche Kostbarkeiten Jahrhundertealte Porträts, Gemälde und andere Kulturgüter am Rande genealogischer Forschungsarbeit in Ostfriesland. Mit 138 Abbildungen. Verfasser Johannes-Vienne Smidt, selbstverlag 2950 Leer (Ostfriesland)". Scan beschikbaar gesteld door J. Krull.

OPMERKING: In De Navorscher wordt hij genoemd als mogelijk grootvader van Georgius Henrici Placius.
  M ii Johannes Placius

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index