Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hayo Epkens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 12-10-1611 - 14-11-1613. He married 6 Eltye. Hayo owned BWO 18 7 --1598 - --1609 in Scheemda. He was employed 8 as Voorstander van huiszittende armen in 1602 in Scheemda. He owned 14 deimt 9 in Scheemda.

Other marriages:
, Doeka

Eltye 1 was born estimated 1540. She married 2 Hayo Epkens.

They had the following children:

  M i Popcko Hayens
  M ii Focko Hayens died 1 after 16-2-1647.
  M iii Epcko Hayens
  F iv Hemme Hayens
  M v Luppo Hayens
  F vi Enneke Hayens

Aleff Jans 1, 2.Aleff married Claeske Doens.

Claeske Doens [Parents] 1, 2, 3 was born estimated 1555. She married Aleff Jans.

Other marriages:
, Evert


Doede Edzens died 1 before 12-2-1572. He married Haijcke Bartelts.

DEATH: 12 februari 1572: Oldambster Warfsminuten 242: schelinge tussen voormond en voogden over sal. Doe Edtzens nagel. kinderen vanwege derselver eens ende Luwert Edtzens, Doens voerschr. broeder, anderdeels ...
25 september 1620: verdeling landerijen zal. Doede Edzens en Haijke Bartelts. Er is sprake van Hommo Tiackens moederlose kinderen bij sal. Imke. Verdeeld o.a. een halve heerd van Hendrick Lengers up Imke sin sal. dochter en van Imke van sal. moeder Haijcke.

Haijcke Bartelts 1 was born estimated 1530. She married Doede Edzens.

Other marriages:
Lengers, Hendrick

They had the following children:

  M i Edzo Doens
  M ii Syben Doens
  F iii Claeske Doens
  F iv Roelfijen Doens

Hayo Epkens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 12-10-1611 - 14-11-1613. He married 6, 7 Doeka before 12-3-1597. Hayo owned BWO 18 8 --1598 - --1609 in Scheemda. He was employed 9 as Voorstander van huiszittende armen in 1602 in Scheemda. He owned 14 deimt 10 in Scheemda.

Other marriages:
, Eltye

Doeka 1, 2 died 3, 4 after 30-4-1622. She married 5, 6 Hayo Epkens before 12-3-1597.


Epko Lupkens [Parents] 1, 2, 3 died .

He had the following children:

  M i Hayo Epkens

Epko Nantkes [Parents] 1, 2 was born estimated 1570. He married Ewe Ubbens. Epko owned BWO 22, Oosterstraat 14 3 --1598 - --1626 in Scheemda.

BIOGRAPHY: Hij heeft in 1598 te Scheemda 13 deimt land, en nog "westerhert van de Lutke Arve", zie bij BWO 3, 8ΒΌ deimt. Zij huren er 11-1-1606 kosterijland bij van koster Hubert Jans, geh. met Ave en 21-4-1611 3 akkers Scheemder kerkeland van de kerkvoogden.

Ewe Ubbens [Parents] 1, 2 was born estimated 1570. She married Epko Nantkes.

Other marriages:
Everts, Pieter

BIOGRAPHY: Volgens BWO 22 blz. 115 hertrouwt zij 24-08-1637 met Pieter Everts, wedn. van Ennecke Hayens. Volgens BWO 19 blz. 102 huwt Peter Everts, wedn. van Ennecke Hayens, met Lientien Jans, zuster van zijn eerste vrouw, op 24-08-1637. Maar voordien, 14 en 15-7-1626, worden huis en land verkocht aan de zoon.

They had the following children:

  M i Ubbo Epckens
  M ii Aylcko Epkens
  F iii Remen Epckens 1 was born estimated 1600.

Albert Egges was born 1, 2 on 5-11-1724 in Zuidbroek. He died 3, 4 on 14-5-1790 in Scheemda. He married Geesyna Emmen in 1748. Albert owned BWO 22, Oosterstraat 14 5 --1749 - --1773 in Scheemda. He was employed 6, 7 as Kerkvoogd in Scheemda. He was employed 8, 9 as Zijlvest in Scheemda.

BIOGRAPHY: GDW 3356, met wapen.

Geesyna Emmen [Parents] was christened 1, 2 on 10-9-1724 in Scheemda. She died 3, 4 on 3-9-1750 in Scheemda. She married Albert Egges in 1748.

BIOGRAPHY: GDW 3343, met wapen.


Edsart Doedens 1 died 2, 3 7-12-1610 - 12-4-1615. He married 4, 5 Eppe Jans before 29-9-1604. Edsart owned BWO 19 6 --1604 - --1618 in Scheemda.

OPMERKING: mogelijk zoon van Dode Edzarts (genoemd als getuige te Noordbroek 7-12-1604 en 2-3-1609) Bron: Els Vermij

Eppe Jans [Parents] 1, 2, 3 died 4 4-7-1625 - 5-3-1627. She married 5, 6 Edsart Doedens before 29-9-1604. Eppe owned 9 deimt 7 in Baamsum.

Other marriages:
Everts, Pieter

They had the following children:

  M i Nantcko Edzarts

Toxopeus.

OPMERKING: Gepostuleerde vader wegens de beschreven twee broers.

He had the following children:

  M i Ds. Lubbertus Toxopeus
  M ii Ds. Henricus Toxopeus

Frederick Reints died 1, 2 after 20-9-1737. He was buried 3 on 29-12-1738 in Scheemda. He married 4, 5 Houke Peters on 25-6-1702 in Weiwerd. They agreed on marriage contract 6, 7, 8 on 17-5-1702 in Eexta. They published notice of marriage 9 on 21-5-1702. Frederick was employed 10, 11 as Solliciteur in 1702. He was employed 12 as Solliciteur in 1713. He was letting 64 deimt aan wed. van Hindrik Jans Drieuwes 13 in 1720 in Scheemda. He was letting 13 deimt aan Harmen Wever 14 in 1720 in Scheemda. He owned 11 deimt 15 in 1721 in Scheemda. He was employed 16, 17 as Zijlvest in 1725 in Nieuw-Scheemda. He was employed 18, 19 as Zijlvest in 1725 in Scheemda. He was employed 20 as Solliciteur in 1737.

BIOGRAPHY: Frederik en Houke geven 24-06-1732 te Midwolda voor 1500 gld. de boerderij te Scheemderzwaag, groot 64 deimt onder Scheemda en Nieuw Scheemda, voor 6 gld. per deimt in beklemming aan Roelf Geerts, die reeds sinds 14-06-1728 huurder is. Roelf Geerts en Hantien Juriens verkopen 12-05-1739 te Nieuw-Scheemda de boerderij, groot 64 deimt, vaste huur 384 gld., voor 1556 gld. en 17 stuivers aan Cornelis Gerrits. BWO 19 blz. 104. Zijlvest van Oud en Nieuw-Scheemda. BBT blz. 105. Frederick Reints heeft zelf ook 3 1/4 deimt in gebruik. BWO 6, blz. 45
Hij kwam 2-9-1712 met attestatie van Groningen naar Scheemda. NL 1990 kol. 104

Houke Peters [Parents] 1 was christened 2, 3 on 9-1-1681 in Scheemda. She was buried 4 on 14-12-1740 in Scheemda. She married 5, 6 Frederick Reints on 25-6-1702 in Weiwerd. They agreed on marriage contract 7, 8, 9 on 17-5-1702 in Eexta. They published notice of marriage 10 on 21-5-1702. Houke was also known as 11 Houke Pieters. She owned BWO 19, 82 1/2 deimt 12 about 1720 in Scheemda, Nieuw-Scheemda, Noordbroek.

They had the following children:

  F i Bauwina Reints

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index