Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Tammo Epkens [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 in Scheemderzwaag. He died 6, 7, 8, 9 19-1-1648 - 27-5-1650. He married 10, 11, 12 Tyacke Hayens in 1626. They agreed on marriage contract 13, 14, 15, 16 on 5-6-1626 in Eexta. Tammo owned 33 deimt 17 on 28-5-1627 in Scheemda, Eexta en Scheemderhamrik. He was taxed for 25 1/2 deimt 18 in 1630 in Scheemda. He was taxed for 4 1/2 deimt 19 in 1630 in Eexta. He was taxed for 3 deimt 20 in 1630 in Scheemderhamrik. He owned 11 1/2 deimt 21 on 3-12-1631 in Scheemda. He was mentioned (Huw. voorw. Epko Hayens, Eelcke Luwerts) 22on 5-6-1645 in Scheemda. He leased BWO 6 23 19-1-1646 - 19-1-1648 in Scheemda. He owned BWO 18, 48 deimt en 65 1/2 roe totaal 24 on 4-2-1648 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, halfbroer Epko Hayens) 25on 7-11-1655 in Scheemda. He was employed 26, 27, 28, 29 as Luitenant.

Other marriages:
Hayckens, Haycke
Reints, Remen

Tyacke Hayens [Parents] 1, 2 died 3, 4, 5 before 7-3-1631. She married 6, 7, 8 Tammo Epkens in 1626. They agreed on marriage contract 9, 10, 11, 12 on 5-6-1626 in Eexta. Tyacke owned enig land 13. She was mentioned (Zonder naam, als dr.v. Hayo en Wypcke) 14 in Scheemda.

They had the following children:

  F i Tiacktien Tammens 1.

Tammo Epkens [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 in Scheemderzwaag. He died 6, 7, 8, 9 19-1-1648 - 27-5-1650. He married 10, 11, 12 Haycke Hayckens in 1631. They agreed on marriage contract 13, 14, 15, 16 on 7-3-1631 in Winschoten. Tammo owned 33 deimt 17 on 28-5-1627 in Scheemda, Eexta en Scheemderhamrik. He was taxed for 25 1/2 deimt 18 in 1630 in Scheemda. He was taxed for 4 1/2 deimt 19 in 1630 in Eexta. He was taxed for 3 deimt 20 in 1630 in Scheemderhamrik. He owned 11 1/2 deimt 21 on 3-12-1631 in Scheemda. He was mentioned (Huw. voorw. Epko Hayens, Eelcke Luwerts) 22on 5-6-1645 in Scheemda. He leased BWO 6 23 19-1-1646 - 19-1-1648 in Scheemda. He owned BWO 18, 48 deimt en 65 1/2 roe totaal 24 on 4-2-1648 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, halfbroer Epko Hayens) 25on 7-11-1655 in Scheemda. He was employed 26, 27, 28, 29 as Luitenant.

Other marriages:
Hayens, Tyacke
Reints, Remen

Haycke Hayckens [Parents] 1 was born 2 in Winschoten. She died 3 after 24-4-1643. She married 4, 5, 6 Tammo Epkens in 1631. They agreed on marriage contract 7, 8, 9, 10 on 7-3-1631 in Winschoten.

They had the following children:

  F i Trijntien Tammens
  M ii Haycko Tammens

Tammo Epkens [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 in Scheemderzwaag. He died 6, 7, 8, 9 19-1-1648 - 27-5-1650. He married 10, 11, 12, 13 Remen Reints on 20-12-1646 in Scheemda. They agreed on marriage contract 14, 15, 16 on 4-11-1646 in Scheemda. Tammo owned 33 deimt 17 on 28-5-1627 in Scheemda, Eexta en Scheemderhamrik. He was taxed for 25 1/2 deimt 18 in 1630 in Scheemda. He was taxed for 4 1/2 deimt 19 in 1630 in Eexta. He was taxed for 3 deimt 20 in 1630 in Scheemderhamrik. He owned 11 1/2 deimt 21 on 3-12-1631 in Scheemda. He was mentioned (Huw. voorw. Epko Hayens, Eelcke Luwerts) 22on 5-6-1645 in Scheemda. He leased BWO 6 23 19-1-1646 - 19-1-1648 in Scheemda. He owned BWO 18, 48 deimt en 65 1/2 roe totaal 24 on 4-2-1648 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, halfbroer Epko Hayens) 25on 7-11-1655 in Scheemda. He was employed 26, 27, 28, 29 as Luitenant.

Other marriages:
Hayens, Tyacke
Hayckens, Haycke

Remen Reints [Parents] 1, 2, 3, 4.Remen married 5, 6, 7, 8 Tammo Epkens on 20-12-1646 in Scheemda. They agreed on marriage contract 9, 10, 11 on 4-11-1646 in Scheemda. Remen owned 9 deimt land van "hun" moeders vader 12 on 7-12-1640 in Scheemda. She owned 9 1/2 deimt "moederlijk" land 13 on 7-12-1640 in Bommelarije. She owned BWO 6, met land 14 in Scheemda. She owned 6 deimt land van "hun" moeder 15 on 7-12-1640 in Scheemda.


Hayo Dercks 1, 2, 3, 4, 5 died 6 after 4-5-1649. He married 7, 8 Wypcke Tyackens before 7-8-1602. Hayo owned BWO 24, Oosterstraat 26 9 --1602 - --1635 in Scheemda. He owned BWO 25, Oosterstraat 28 10 --1640 - --1646 in Scheemda.

BIOGRAPHY: BWO 24: Hebbele ter Brake draagt 4-2-1609 aan Hayo Dercks het land over dat eerst verhuurd is geweest aan Herman Ebels. Hayo Dercks en Wypcke verhuren 21-5-1612 land aan Hayo's ouders. In de verponding van 1630 wordt Hayo Dercks aangeslagen voor 22 deimt onder Scheemda en 48 deimt onder Eexta. Voor het stadsland in Over-Eexterhamrik betaalt hij tot 1631 33 gld. en 15 st. huur, daarna wordt hij als huurder van dit land opgevolgd door Tiapke Hindriks te Meeden, BWO 204-w.
BWO 25: Gebruiker is in 1640 Ulfert Peters. In 1646 hebben Hayo Derks en Tiacke zowel eigen als gehuurd land. Na erfdeling, 28-10-1646, en onderlinge verkoop, 30-11-1648, gaat het land naar de 5 kinderen uit het tweede huwelijk van Doedo Fockens.

Wypcke Tyackens [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 died 8, 9 17-9-1626 - 10-6-1631. She married 10, 11 Hayo Dercks before 7-8-1602. Wypcke owned 't "Vaerland" 12 in Eexta. She owned 12 deimt 13 in Eexterhamrik.

Other marriages:
ter Brake, Herman

They had the following children:

  F i Wypke Hayens
  F ii Tyacke Hayens
  M iii Ypo Hayens

Tyacko Wypkens [Parents] was born in Noordbroek. He died 1 - 16-7-1610. Tyacko was mentioned (Genoemd samen met een broer) 2in 1563. He owned BWO 24, Oosterstraat 26 3 --1564 - --1593 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24) 4, 5in 1571 in Scheemda. He was mentioned (Herverdeling land van Anna Wypckens) 619-12-1607 - 22-8-1609.

BIOGRAPHY: Te Scheemda vermeld sinds 1571. In de verponding van 1598 staat er 20 deimt land in Scheemda op zijn naam. Ook heeft hij 6 deimt stadsland in Over-Eexterhamrik, in de Boijenvenne, tussen de "gemene weg" en het Medemerdiep, namelijk drie akkers van elk 4 "swatt", en elke swatt is 7 voet. Aangezien dit los land betreft, kan hier niet gesproken worden van een stadsplaats. Opvolger is de dochter Wypcke met haar echtgenoot.

OPMERKING: Volgens § XV kol. 264 - 265, mede gebaseerd op de erfdeling van Anna (de moeder) is dit een vrouw.

He had the following children:

  F i Wypcke Tyackens
  M ii Ipo Tyackens
  F iii Tamke Tyackens died 1 before 25-11-1609.

They had the following children:

  F i Bawe Hayckens
  M iv Ubeko Hayckens
  M v He(e)ro Hayckens
  F vii Wye Hayckens
  F viii Haycke Hayckens

They had the following children:

  M i Tiacko Reints
  F iv Remen Reints

Epcko Hayens Jr. [Parents] died 1, 2, 3, 4 25-11-1652 - 24-10-1655. He married 5, 6 Eelke Luwerts on 6-7-1645 in Scheemda. Epcko owned BWO 24, Oosterstraat 26 7 --1635 - --1657 in Scheemda. He owned 36 1/2 deimt 65 1/2 roe 8 4-2-1648 - 4-2-1655 in Scheemda.

BIOGRAPHY: Epko Hayens koopt 26-11-1652 te Eexta de plaats van de erfgenamen van Wypcke Tyackens en is dan alleen eigenaar, terwijl Jan Luilofs meier blijft. Epko Hayens overlijdt al spoedig en het land wordt bij brandende kaarsenuitgang 24-10-1655 te Groningen verkocht aan Sebastianus Sebastiani, kerkvoogd van Eexta, en Wypke Hayens. Laatstgenoemde is een dr.v. Hayo Dercks en Wypcke Tyackens. Maar Sebastianus kan de koopsom niet voldoen en het land gaat bij keerskoop 2-7-1657 naar Ipo Haijens en Anneke op de Olde Dijck, voor 19.800 gld. Het betreft 95½ deimt. De behuizing gaat 7-11-1655 naar Tamme Elties en Trijntien Tammes, BWO 31; Trijntien is een dochter van Epko's halfbroer Tammo Epkens, BWO 18, welke laatste gehuwd geweest is met een dr.v. Hayo Dercks en Wypcke Tyackens.

Eelke Luwerts [Parents] 1, 2 died 3, 4 after 7-11-1655. She married 5, 6 Epcko Hayens Jr. on 6-7-1645 in Scheemda.


Luwert Boelens [Parents] 1, 2, 3, 4 died 5 2-8-1625 - 30-4-1636. He married 6, 7, 8 Abele Wildricks before 15-4-1617. Luwert was mentioned (Verkoop huis voor 2600 Emder gl.) 9on 15-4-1617 in Scheemda. He was mentioned (Huw. voorw. Meentke Popkens, Anna Wildriks) 10on 9-10-1621. He owned BWO 23, Oosterstraat 4 11 - --1631 in Scheemda. He was mentioned (Huwelijk Eelke Luwerts) 12on 6-7-1645 in Scheemda.

BIOGRAPHY: Had mogelijk een zoon Egbert Luwerts, geh. met Tiaduwe. BWO 23 blz. 120. De landerijen worden verdeeld. Een deel van het stadsland gaat o.a. naar Dedde Haijckens in Noordbroek en een deel gaat later naar de nrs. 14 en 17 in Scheemderzwaag. Abele Wildricks huurt slechts 1/5 deel plus nog twee deimt van het stadsland.

DEATH: Volgens andere bron 1625 - 1631

Abele Wildricks [Parents] 1, 2, 3, 4 was born in Weiwerd. She died 5, 6 1-2-1637 - 9-9-1640. She married 7, 8, 9 Luwert Boelens before 15-4-1617. Abele was mentioned (Verkoop huis voor 2600 Emder gl.) 10on 15-4-1617 in Scheemda. She was mentioned (Beschrijving inventaris eerste huwelijk) 11on 13-9-1618. She was mentioned (Verdeling boedel eerste huwelijk met 5 kinderen) 12on 9-4-1624. She leased BWO 23, Oosterstraat 4 13 --1628 - --1647 in Scheemda. She was mentioned (Huwelijk Eelke Luwerts) 14on 6-7-1645 in Scheemda.

Other marriages:
Tonckens, Jochum

They had the following children:

  F i Foske Luwerts
  M ii Wildrick Luwerts
  F iii Eelke Luwerts

They had the following children:

  M i Luwert Boelens
  M ii Egbert Boelens

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index