Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jochum Tonckens [Parents] 1, 2, 3 died 4 before 24-1-1616. He married 5 Abele Wildricks before 1609.

Abele Wildricks [Parents] 1, 2, 3, 4 was born in Weiwerd. She died 5, 6 1-2-1637 - 9-9-1640. She married 7 Jochum Tonckens before 1609. Abele was mentioned (Verkoop huis voor 2600 Emder gl.) 8on 15-4-1617 in Scheemda. She was mentioned (Beschrijving inventaris eerste huwelijk) 9on 13-9-1618. She was mentioned (Verdeling boedel eerste huwelijk met 5 kinderen) 10on 9-4-1624. She leased BWO 23, Oosterstraat 4 11 --1628 - --1647 in Scheemda. She was mentioned (Huwelijk Eelke Luwerts) 12on 6-7-1645 in Scheemda.

Other marriages:
Boelens, Luwert

They had the following children:

  M i Hewo Jochums
  F ii Aylcke Jochums
  F iii Haycke Jochums
  F iv Bontke Jochums
  F v Yckien Jochums

Wildrick Elties [Parents] 1, 2 was born estimated 1560. He married Eelcke. Wildrick was employed 3, 4, 5 as Zijlvest in Weiwerd.

OPMERKING: Zie voor de familie van Wildrick Elties: A. Hoft, in: Gruoninga, jrg. 16, 1971, pp. 33-39, 80-86. De naam van zijn vrouw is hier echter foutief!

Eelcke 1, 2, 3, 4 was born estimated 1560. She married Wildrick Elties.

They had the following children:

  F i Aeylcke Wildricks
  F ii Abele Wildricks
  F iii Anna Wildricks
  M iv Ipo Wildricks

Haycko Tammens [Parents] was born 1 in Scheemderzwaag. He died 2 after 26-4-1674. He married 3, 4 Grietien Wierts on 19-12-1658 in Noordbroek. Haycko owned BWO 18 5 --1657 - --1679 in Scheemda.

In 1679 verkopen Hayko en Grietien 66 1/2 deimt en 30 roeden met behuizing en schuur,
voor 11,988 gld. aan Dr. Schainck. Deze wordt opgevolgd door Gijsbert Edings, doctor in de
rechten. De boederij wordt verpacht. BWO 18 blz. 98.

Grietien Wierts [Parents] died 1 after 26-4-1674. She married 2, 3 Haycko Tammens on 19-12-1658 in Noordbroek. Grietien was christened 4 on 30-3-1645 in Noordbroek.


They had the following children:

  F i Grietien Wierts
  M ii Otto Wierts

Menno Luwerts Tiddinga [Parents] died in 9-1584. He married 1 Wipcke Tammens about 1565. Menno was mentioned () 2--1571 - . He was employed 3 as Volmacht on 11-6-1579 in Oldambt. He was employed 4 as Hopman in 1583 in Midwolda. He was employed 5 as Volmacht on 14-7-1584 in Midwolda, Eexta, Scheemda en Oostwold. He was mentioned (Scheiding van zijn landerijen) 6on 11-10-1615.

BIOGRAPHY: Zomer 1583 wordt hij hopman te Midwolda genoemd. Als volmacht van de karspelen Midwolda, Eexta, Scheemda en Oostwold belooft hij 14-07-1584 maandelijks een termijn schatting te betalen aan de Staten van Friesland. Reeds eerder op 11-06-1579 treedt hij op als volmacht voor het Oldambt. Burgemeesteren en Raad van Groningen ordonneren 12-09-1576 dat van elk huis te Midwolda een man een dag Menno Tiddinga zal moeten helpen bij het herstellen van de dijk. NL 1980 kol. 8.

DEATH: Op 5 november 1584 procedeert hij te Groningen tegen Tonckert Tammens doch hij wordt dan ten landrechte verwezen. Met Tyarcko Wypkes wordt hij 18 januari 1585 gedaagd door Ubbe Aeijsses in een geschil over land; ook deze zaak wordt ten landrechte verwezen, de stadsrentmeester zal het betwiste land voorlopig verhuren. Niet in overeenstemming met de laatste twee vermeldingen echter is de opgave van de kroniekschrijver Abel Eppens dat Menno, "ener der principalen commissariën in Oldambt, inclinierde wol nach der Staten sidt", eind september 1584 overleed.

Wipcke Tammens 1, 2 died 3 22-6-1617 - 31-1-1623. She married 4 Menno Luwerts Tiddinga about 1565. Wipcke was mentioned (Verklaring 400 daalder schuld aan Eltye en Menno) 5on 3-5-1613. She was mentioned (Scheidingsakte van haar land) 6on 7-7-1624.

Other marriages:
Eltekens, Hendrick

DEATH: Uit een acte dd. 07-07-1624: haar 6 zoons scheiden de nalatenschap ten overstaan van hun oom Haycko Tammens. NL 1983 kol. 410.

They had the following children:

  M iii Boelo Tiddinga

Wipcke Tammens 1, 2 died 3 22-6-1617 - 31-1-1623. She married 4 Hendrick Eltekens after 1585. Wipcke was mentioned (Verklaring 400 daalder schuld aan Eltye en Menno) 5on 3-5-1613. She was mentioned (Scheidingsakte van haar land) 6on 7-7-1624.

Other marriages:
Tiddinga, Menno Luwerts

DEATH: Uit een acte dd. 07-07-1624: haar 6 zoons scheiden de nalatenschap ten overstaan van hun oom Haycko Tammens. NL 1983 kol. 410.

They had the following children:

  M i Eltyo Hendricks
  M ii Menno Hendricks

Luwert Doedens Tiddinga [Parents] 1, 2 was born 3 in 1500/1510. He died 4, 5 23-1-1567 - 24-8-1570. He married Tonckerts. Luwert was mentioned () 6--1556 - . He was employed 7 as Kerkvoogd in 1556 in Midwolda. He was mentioned (Luert Doedens als een van de vier kerkvoogden) 8on 27-7-1565 in Midwolda. He was mentioned (Luert Doedens als een van de vier kerkvoogden) 9on 25-5-1566 in Midwolda. He was mentioned (Luwert Tiddinga als een van de vier kerkvoogden) 10on 24-11-1566 in Midwolda. He was mentioned (Luwert Tiddinga als een van de vier kerkvoogden) 11on 23-1-1567 in Midwolda. He was mentioned (Zijn erfgenamen doen rekening van zijn administratie) 12on 24-8-1570 in Midwolda.

Other marriages:
Huninga,

BIRTH: In de NL 1980 kol. 5 - 6 is in tabelvorm de fragmentarische genealogie van nog 3 oudere generaties samengevat.

OCCUPATION: Als kerkvoogd van Midwolda wordt hij wisselend Luwert Doedens en Luwert Tiddinga genoemd. NL 1980 kol. 7 - 8.

BIOGRAPHY: In 1556 gebruikte Luwardt Tyddinga te Midwolda 28 deimt weiland, 12 deimt bouwland, 5 deimt buitendijks, 20 deimt meedland en 14 deimt "uthmeeden". Later staan ten name van "Luwert Tiddinghe arffg. unde Ubeko Bennens tesamen goed unde quat" 25 deimt in de "uthmeede".

MARRIAGE: Hun zoon Menno komt 8 juli 1577 voor als kleinzoon van Tonckert Fredericks en Nanna. Volgens een akte van 13-9-1615 waren er nog twee zoons van onbekende naam, beide overleden tussen 1570 en 1584 ("want dat noch twe (doorgehaald: dre) broder nae unser leven s. vaders Doett sinnen gestorven unde hoire arfnisse op min twe levendige broderen vorarvet"). NL 1980 kol. 7 - 8.

Tonckerts 1, 2 died . She married Luwert Doedens Tiddinga.

They had the following children:

  M i Menno Luwerts Tiddinga
  M ii Doedo Tiddinga
  F iii Haeycke Luwerts

Doedo Tiddinga [Parents] 1 died 2 on 31-8-1623. He married Bawe Hayckens. Doedo was employed 3 as Kerkvoogd --1588 - --1594 in Beerta. He was employed 4 as Volmacht van het kerspel (compareert als zodanig) on 25-6-1607 in Beerta. He was mentioned (Overdracht land van zijn zuster) 5on 13-9-1615.

OCCUPATION: Kerkvoogd van Beerta 1608-1623. NL 1963 kol. 90

BIOGRAPHY: Vermeld vanaf 29-05-1582, een - mogelijk veel - jongere broer van Menno. NL 1980 kol. 27.

Bawe Hayckens [Parents] 1 died 2 20-1-1634 - 24-4-1643. She married Doedo Tiddinga. Bawe was mentioned (Scheiding land door haar schoonzoon namens haar) 3on 20-1-1634.


Harmen Tammens 1 died 2 before 25-1-1674. He married Frouwe Sebes. Harmen was mentioned (Huw. voorw. Luwert Boelens, Alijdt Tammens) 3in 1616. He owned Verkoop heerd land geërfd van Aelheit 4 in Kropswolde. He leased BWO 3 5 in 1623 in Scheemda.

MARRIAGE: Volgens BWO 3 blz. 31 gehuwd met Fockien

BIRTH: Volgens BWO 5 blz. 40 heet hij Herman.

Frouwe Sebes was buried 1 on 7-12-1685 in Woldendorp. She married Harmen Tammens.

Other marriages:
Johannis, Abel


Tammo Jans Broeils 1 died 2, 3 14-1-1674 - 23-9-1674. He married 4, 5, 6 Eppechien Nantkens on 29-10-1653 in Scheemda. Tammo owned BWO 3 --1653 - --1676 in Scheemda. He was letting 46 3/4 deimt land 7 13-4-1659 - 13-4-1665 in Boven-Eexta. He was employed 8, 9 as Zijlvest in Scheemda.

MARRIAGE: Bij het huwelijks contract tussen Tammo en Eppechien 29-9-1653 zijn voor hem aanwezig: Haijo Jans en Claes T., swagers; Tammo Epkens, voormond; Haijo Sijpkens, sibbevoogd; Pompejus Oomkes, neve; Menso Udens, neve. Bij haar: Nantcko Edzarts en Haijcke, ouders; Egbert Boeles, Diurcke Ouwens en Epcke Haijens, ooms.

Eppechien Nantkens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 on 4-10-1654. She was buried 6 in Scheemda. She married 7, 8, 9 Tammo Jans Broeils on 29-10-1653 in Scheemda.

DEATH: GDW 3315

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index