Kwartierstaat van mijn neef en nicht


He had the following children:

  M i Sijmon Cornelis' Moespot
  M ii Cleis Cornelis' Moespot
  F v Geertijn Cornelis' Moespot

Cornelis Beljaerts [Parents] 1 was born estimated 1600. He died 2 before 1658. He married 3, 4 Adriaentje Brants on 5-11-1628 in Zwaluwe. Cornelis was employed 5, 6 as Diaken in Terheiden. He was employed 7, 8, 9 as Schout --1639 - --1646 in Terheiden. He was employed 10 as Schepen in Terheiden. He was employed 11 as Dijkgraaf in Terheiden.

Cornelis Beljaerts compareert vele malen voor schepenen van Terheijden, hoofdzakelijk voor aan- en verkoop van onroerend goed (G.A. Breda, vestbrieven van Terheijden, R.642 e.v.).

Adriaentje Brants [Parents] 1, 2 was born estimated 1600. She married 3, 4 Cornelis Beljaerts on 5-11-1628 in Zwaluwe.

They had the following children:

  F i Maria Beljaerts
  F ii Adriaentje Beljaerts was christened 1 on 2-2-1631 in Terheiden. She died 2 after 1677.
  F iii Cornelia Beljaerts
  F iv Anna Beljaerts
  F v Johanna Beljaerts
  M vi Adriaan Beljaerts was christened 1 on 13-3-1639 in Terheiden. He was buried 2 on 24-4-1658 in Terheiden.
  F vii Elisabeth Beljaerts was christened 1 on 24-2-1641 in Terheiden. She died as a infant.
  F viii Elisabeth Beljaerts
  F ix Catharina Beljaerts
  F x Antonette Beljaerts was christened 1 on 28-1-1646 in Terheiden. She was buried 2 on 21-12-1659 in Terheiden.

Menno Hendricks [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 on 11-5-1663 in Midwolda. He was buried 6 on 21-5-1663 in Midwolda. He married 7, 8, 9 Focktyen Fockens before 7/08-4-1611. Menno was mentioned (Scheiding boedel van zijn moeder) 10on 7-7-1624. He was employed 11, 12 as Kerkvoogd in Midwolda. He was mentioned (Zie zijn broer Eltyo) 13on 9-3-1635. He was mentioned (Zie zijn broer Eltyo) 14on 22-9-1637. He was employed 15 as Hopman in Midwolda.

Other marriages:
Memmens, Renske

DEATH: Menno stierf te Midwolda 11-05-1663 en werd 21 d.a.v. begraven. Zijn vrouw was aldaar reeds 08-10-1652 begraven. Haar erfgename Engeltien Sibinga, mede namens haar schoonzusters kinderen Aefje en Johanna Winsemius, ruilt 14-05-1660 land met Menno's broer Eltyo. NL 1983 kol. 426. Een mogelijke link naar Johannes Wessemius / Winsemius.

BIOGRAPHY: Menno komt voor het eerst als kerkvoogd te Midwolda voor 25-03-1630 (met Benno Oomkens, een aangetrouwde neef). Als kerkvoogd komt hij ook voor in 1639 en 19-02-1650. Op 29-01-1662 en 03-05-1662 komt hij voor als hopman van Midwolda. Blijkens een acte dd. 10-03-1651 bezit hij 3/4 deel in Baukenheerd, het andere 1/4 deel koopt Johan Coenders (gehuwd met Bawe Tiddinga, kleindochter van Wipcke Tammens, Menno's moeder) dan van Claes Ayolts en Remet Ubben. NL 1983 kol. 426.

Focktyen Fockens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 after 4-5-1622. She married 6, 7, 8 Menno Hendricks before 7/08-4-1611.

BIRTH: Volgens NL Focktien, volgens BWO Bawe.

DEATH: Jacob Fockens komt 7 november 1623 als voormond over de vijf kinderen van Menno en wijlen Focktien voor.

They had the following children:

  F i Bauwetien Mennes
  M ii Hindrick Mennes

Menno Hendricks [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 on 11-5-1663 in Midwolda. He was buried 6 on 21-5-1663 in Midwolda. He married 7, 8, 9 Renske Memmens on 14-9-1623 in Midwolda. They agreed on marriage contract 10 on 14-9-1623 in Midwolda. Menno was mentioned (Scheiding boedel van zijn moeder) 11on 7-7-1624. He was employed 12, 13 as Kerkvoogd in Midwolda. He was mentioned (Zie zijn broer Eltyo) 14on 9-3-1635. He was mentioned (Zie zijn broer Eltyo) 15on 22-9-1637. He was employed 16 as Hopman in Midwolda.

Other marriages:
Fockens, Focktyen

DEATH: Menno stierf te Midwolda 11-05-1663 en werd 21 d.a.v. begraven. Zijn vrouw was aldaar reeds 08-10-1652 begraven. Haar erfgename Engeltien Sibinga, mede namens haar schoonzusters kinderen Aefje en Johanna Winsemius, ruilt 14-05-1660 land met Menno's broer Eltyo. NL 1983 kol. 426. Een mogelijke link naar Johannes Wessemius / Winsemius.

BIOGRAPHY: Menno komt voor het eerst als kerkvoogd te Midwolda voor 25-03-1630 (met Benno Oomkens, een aangetrouwde neef). Als kerkvoogd komt hij ook voor in 1639 en 19-02-1650. Op 29-01-1662 en 03-05-1662 komt hij voor als hopman van Midwolda. Blijkens een acte dd. 10-03-1651 bezit hij 3/4 deel in Baukenheerd, het andere 1/4 deel koopt Johan Coenders (gehuwd met Bawe Tiddinga, kleindochter van Wipcke Tammens, Menno's moeder) dan van Claes Ayolts en Remet Ubben. NL 1983 kol. 426.

Renske Memmens [Parents] 1, 2 was born 3 in 1580 in Noordbroek. She was buried 4 on 8-10-1652 in Midwolda. She married 5, 6, 7 Menno Hendricks on 14-9-1623 in Midwolda. They agreed on marriage contract 8 on 14-9-1623 in Midwolda.

Other marriages:
Eppens, Frerick
Tyarcks, Sebo


Edzo Fockens [Parents] 1, 2, 3 died 4 7-11-1644 - 7-10-1652. He married 5, 6 Tyabbetien Luppens on 3-6-1621. Edzo lived 7, 8, 9, 10 in op "Hoysum", Warffum. He was employed 11 as Zijlvest in Groot Termunten.

BIOGRAPHY: Edzo Fockens op Hoisum komt in november 1621 met zijn grootmoeder Dedde Ulpherts onder de lidmaten te Warffum voor; zijn vrouw Tyabbeke werd 5 mei 1622 aldaar als lidmate aangenomen. Op 18 juni 1644 verkoopt Edzo Fockes op Hoisum een weinig land aan Tyarck Hemmes. Hij begon een familiekroniek in 1621, die later werd voortgezet door zijn schoonzoon Steven Broeils en diens nakomelingen. Op 7 november 1644 tekende Edzo daarin nog het overlijden aan van zijn zwager Johan Grawens. Of de aantekening van het overlijden op 8 maart 1649 van Eggo Phebens, hoofdman in de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (neef van Edzo's vrouw) ook van Edzo was, blijkt niet uit de tekst. Overigens komen Edzo's kinderen niet voor onder degenen, die 3 augustus 1653 de nalatenschap van Eggo Phebens scheiden. Daaronder wel Anna, zuster van Edzo's vrouw en gehuwd (geweest) met Edzo's broer Jacob. Op 7 oktober 1652 verzoeken de voorstanders over de kinderen van wijlen Edzo Fockens tot Hoysum en Tyabbetien Lippens authorisatie (die wordt verleend) om met haar zuster vrouw Anna Lippens, weduwe Fockens, een scheiding te mogen aangaan en met Hoysum naar hun inzicht te mogen handelen; overigens: Anna Lippens wordt hier weduwe genoemd, terwijl haar man 10 november 1652 volgens zijn grafzerk overleed! Edse Fockens op Hoitsema en Tyabbetjen gebruikten volgens het zgn. Staatboek van Spanheim 153 jukken land onder beklemming van de provincie (die o.m. door confiscatie de landerijen van de Commanderij te Warffum had gekregen). In 1653 wordt het geheel overgeboekt op hun dochter Aeltje, wier man Steven Broeils in 1656 mede als meijer werd ingeboekt.

Tyabbetien Luppens [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was buried 6 on 26-5-1642 in Warffum. She married 7, 8 Edzo Fockens on 3-6-1621.

They had the following children:

  F i Geesien Fockens
  F ii Aeltien Fockens
  F iii Focktien Fockens
  M iv Focko Ulfarts van Hoysum
  M v Louwert Fockens
  F vi Eppien Fockens
  F vii Dedde Fockens
  F viii Frouwtet Fockens was born 1 on 10-1-1635 in Warffum. She was christened 2 on 16-1-1635 in Warffum. She died 3 on 12-2-1635 in Warffum. She was buried 4 on 18-2-1635 in Warffum.

BIRTH: Zij was genoemd naar Frouwtet Luwerts, tante van haar moeder.
  M ix Sebo Fockens was born 1 on 26-2-1636 in Warffum. He was christened 2 on 28-2-1636 in Warffum. He died 3 on 19-4-1636 in Warffum.

BIRTH: Hij was vernoemd naar Sebo Luwerts (Bunninga), oom van zijn moeder.
  F x Anna Fockens was born 1 on 2-5-1637 in Warffum. She was christened 2 on 7-5-1637 in Warffum. She died 3 on 12-5-1637 in Warffum. She was buried 4 on 17-5-1637 in Warffum.
  F xi Annetjen Fockens was born 1 on 20-7-1638 in Warffum. She was christened 2 on 22-7-1638 in Warffum. She died 3 on 23-7-1638 in Warffum.
  M xii Luppo Fockens

Focko Eltiens [Parents] 1, 2 died 3 on 1-8-1650. He was buried 4 in Scheemda. He married 5, 6 Sense Wyardts on 15-11-1646 in Scheemda. They agreed on marriage contract 7 on 1-10-1646 in Scheemda.

Sense Wyardts [Parents] 1 was born 2, 3, 4 calculated 1631. She died 5, 6, 7 on 4-8-1666 in Scheemda. She was buried 8, 9 in Scheemda. She married 10, 11 Focko Eltiens on 15-11-1646 in Scheemda. They agreed on marriage contract 12 on 1-10-1646 in Scheemda.

Other marriages:
Reints, Eppo

They had the following children:

  F i Sypke Fockens

Tyacko Elties [Parents] died on 27-6-1656. He married Eeldere Hendricks on 30-9-1655 in Nieuwolda.

Eeldere Hendricks.Eeldere married Tyacko Elties on 30-9-1655 in Nieuwolda.

They had the following children:

  M i Hendrick Tyackens ? was christened on 27-6-1656 in Nieuwolda.

In NL 1983 kol. 425 staat geen achternaam of patroniem vermeld.

Ds. Henricus Waldricks died 1 on 26-4-1673 in Nieuw Beerta. He was buried 2 on 5-5-1673 in Nieuw Beerta. He married 3 Wupke Elties on 9-12-1649 in Nieuwolda. Henricus studied 4 in 1643 in Bremen. He studied 5 on 5-10-1644 in Zerbst. He graduated 6 Candidaat Theologie before 1648. He was employed 7 as Predikant 4-10-1668 - in Nieuw Beerta.

OCCUPATION: Theol. cand. 1668 tot 1673 predikant te Nieuw Beerta. NL 1983 kol. 423.

Wupke Elties [Parents] was born 1 calculated 1624/1625. She died 2 in 1664. She was buried 3 about 1664 in Beerta. She married 4 Ds. Henricus Waldricks on 9-12-1649 in Nieuwolda.

BIOGRAPHY: Wupke komt voor op de lijst van lidmaten in 1649 van de toen geinstrueerde kerk te Nieuwolda, hetvoormalige Midwolderhamrik. Bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden op 21-11-1649 zijn aan haar kant aanwezig Focko en Tammo Elties, broers, Edzo Fockes oom en moedersbroer, Eltio Popkes en Hindrick Mennes "vedders". Zij stierf oud "in't 40 jar" en werd te Beerta begraven. Op haar zerk een wapen. NL 1983 423.

They had the following children:

  M i Waldrick Waldricks died 1 as a child.

BIRTH: Achternaam / Patroniem onduidelijk.
  M ii Waldrick Waldricks died 1 as a child.

BIRTH: Achternaam / Patroniem onduidelijk.
  M iii Waldrick Waldricks died 1 as a child.

BIRTH: Achternaam / Patroniem onduidelijk.
  M iv Eltio Waldricks died 1 as a child.

BIRTH: Achternaam / Patroniem onduidelijk.
  M v Focco Henrici Waldrix died 1 after 8-2-1698. Focco werd als lidmaat 2 te Nieuw Beerta aangenomen on 4-3-1670

Eppo Reints [Parents] was born 1, 2, 3 in 1629/1630 in Eexta. He died 4, 5, 6 on 28-9-1666 in Scheemda. He was buried 7 in Scheemda. He married 8, 9 Sense Wyardts on 13-11-1655 in Scheemda. Eppo was employed 10, 11 as Zijlvest in Scheemda. He owned BWO 6, met land 12 17-2-1642 - 17-2-1649 in Scheemda. He was employed 13, 14 as Ouderling in Scheemda. He leased BWO 21, het land voor 5 gld. per deimt 15 --1656 - --1666 in Scheemda. He owned BWO 21, de boerderij 16 --1656 - --1666 in Scheemda.

Sense Wyardts [Parents] 1 was born 2, 3, 4 calculated 1631. She died 5, 6, 7 on 4-8-1666 in Scheemda. She was buried 8, 9 in Scheemda. She married 10, 11 Eppo Reints on 13-11-1655 in Scheemda.

Other marriages:
Eltiens, Focko


Wyardt Popckens [Parents] 1, 2 died 3, 4, 5 in 1662/1663. He married 6, 7 Annecke Hittiens in 1622. Wyardt owned erven 15 akkers 8 25-10-1626 - 25-10-1656 in Scheemda en Eexta. He was also known as 9, 10 Wiert Popckes. He leased BWO 21 11 --1628 - --1656 in Scheemda. He was taxed for 4 deimt 12 in 1630 in Eexta. He was taxed for ruim 6 deimt 13 in 1630 in Scheemda. He owned een kamp land "Vraenckryck" geheten 14 15-2-1630 - 15-2-1656 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 15on 15-2-1630 in Scheemda. He was also known as 16 Wyardt Popkens. He owned 16 deimt land 17 24-6-1632 - 24-6-1656 in Scheemda. He was employed 18, 19, 20 as Zijlvest in Scheemda. He was mentioned (Huw. voorw. Epko Hayens, Eelcke Luwerts) 21on 5-6-1645 in Scheemda. He owned enig land 22 25-4-1653 - 25-4-1656 in Scheemda.

Annecke Hittiens [Parents] 1, 2 died 3, 4 after 18-1-1666. She married 5, 6 Wyardt Popckens in 1622. Annecke was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 7on 15-2-1630 in Scheemda.

They had the following children:

  F i Sypcke Wyardts
  F ii Sense Wyardts

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index