Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hittio Wypkens [Parents] 1, 2 was born 3 in Noordbroek. He died 4, 5, 6 2-9-1603 - 27-1-1608. He married 7 Sypke Hayens before 1583/1584. Hittio owned BWO 24, Oosterstraat 26 8 --1598 - --1608 in Scheemda. He was mentioned (Herverdeling land van Anna Wypckens) 919-12-1607 - 22-8-1609.

BIOGRAPHY: Hij bezit in 1598 13 deimt land in Scheemda. Het land wordt 1-12-1609 verdeeld. De jongste zoon Hayo Hittiens krijgt "de vijftien ackeren oder Frannckrijk geheten" en land elders, o.a. in Wagenborgen; de oudste zoon Wypko Hittiens krijgt het huis met 7 akkers en elders nog los land, o.a. op 't Grote Swaag, dat is ten Westen van 't Waar. In 1626 vindt nog een nadere verdeling plaats tussen de zoon Wypko en de inmiddels gehuwde dochter; Annecke op 25-10-1626, zie bij BWO 21.

Sypke Hayens [Parents] 1, 2 died 3, 4 2-9-1603 - 25-6-1626. She married 5 Hittio Wypkens before 1583/1584. Sypke was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 6--1598 - --1608 in Scheemda. She owned 15 akkers 7 in Scheemda en Eexta.

BIRTH: Haar moeder kan ook Eppe of Epke zijn.

They had the following children:

  M i Wypko Hittiens
  M ii Hayo Hittiens died 1, 2 - --1629.
  F iii Annecke Hittiens
  F iv Icktien Hittiens

Jr. Bonno Huninga van Oostwold Heer van Tiddinga 1, 2, 3 died before 22-2-1699. He married 4 Sypke Fockens in 1667. They agreed on marriage contract 5, 6 on 2-4-1667 in Scheemda. Bonno resided 7 about 1667 in Beerta. He owned BWO 21 8 20-5-1667 - 22-2-1699 in Scheemda. He was letting BWO 21, 100 deimt land 9 21-1-1668 - 22-2-1699 in Scheemda. He died after 7-3-1697.

DEATH: NL 1983 kol. 424.

MARRIAGE: De huwelijksvoorwaarden werden 2-4-1667 aangegaan. Aan haar zijde zijn aanwezig (haar ouders zijn reeds overleden) de zijlvest Eltio Hendricks, grootvader, Ds. Henricus Walrix, oom, Hindrick Mennens, Dr. Abraham Huisman, neven. Op 20-5-1667 gaan Jr. Bonno Huninga van Oostwold en zijn vrouw aan de ene en de voorstanders over Luppo en Reynt Frericks met hun moeder Anneke Luppens aan de aandere kant een afhandeling aan wegens de boedel van Eppo Reints (Sypke's stiefvader en een broer van Frerick Reints, vader de pupillen en Senske Wyarts. De aangeƫrfde goederen gaan terug naar de zijde van herkomst. Bonno verwerft tegen betaling van fl 4,530 de tijdens het huwelijk aangewonnen goederen. Aanvankelijk woonden Bonno en zijn vrouw te Scheemda, later te Beerta BBB 21. NL 1983 kol. 424.

Sypke Fockens [Parents] 1, 2 was christened 3, 4 on 3-4-1648 in Scheemda. She died before 7-3-1697. She married 5 Jr. Bonno Huninga van Oostwold Heer van Tiddinga in 1667. They agreed on marriage contract 6, 7 on 2-4-1667 in Scheemda. Sypke resided 8 about 1667 in Beerta. She died after 4-1-1689.

DEATH: NL 1983 kol. 424.


Ettien Engelken "Etta" 1, 2, 3, 4 was born 5 in Vriescheloo. She died 6, 7 on 12-9-1625. She was buried 8 in Woldendorp. She married 9 Eppo Aylckens Huninga (van Oostwold) about 1582.

Other marriages:
Bunninga, Sebo Luwerts

DEATH: Op haar grafzerk heette zij Etta of Etke Engelken van Vriescheloo. NL 1980 kol. 230.

BIRTH: Vermoedelijke dochter van Johan en Else?

They had the following children:

  M i Aylcko Huninga van Oostwold

Joachim Egberts [Parents] was christened 1 on 2-12-1632 in Noordbroek. He died 2 after 18-1-1666. He married 3 Wipke Tammens in 1666.

Wipke Tammens [Parents] was born 1 in Scheemda. She was christened 2 on 5-9-1647 in Eexta. She married 3 Joachim Egberts in 1666.


Egbert Boelens [Parents] 1 died 2, 3 18-1-1666 - 24-1-1668. He married 4, 5 Aylcke Jochums in 1628.

Aylcke Jochums [Parents] 1 died 2, 3 after 6-3-1685. She married 4, 5 Egbert Boelens in 1628.

They had the following children:

  M i Luwert Egberts
  M ii Boelo Egberts was christened 1 on 8-5-1631 in Noordbroek.

DEATH: Waarschijnlijk jong overleden.
  M iii Joachim Egberts
  F iv Ipe Egberts was christened 1 on 22-3-1635 in Noordbroek.
  F v Theede Egberts
  M vi Toncko Egberts
  F vii Abelcke Boelens died 1 after 4-7-1673.

Frerick Eppens [Parents] was born 1, 2 in 1579 in Midwolda. He died 3 before 13-5-1611. He married 4 Renske Memmens on 1-7-1604 in Noordbroek. They agreed on marriage contract 5, 6 on 24-5-1604 in Midwolda.

BIOGRAPHY: Hij was een zoon van wijlen Eppo Frericks en Tyadduwe; aan zijn zijde zijn aanwezig Phebo Frericks, Waelcke Heeres, Rotger Hindricks en Edxo Brungers. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Eppo Frederici Sibinga en Hissien Frericks. NL 1983 kol 406.

Renske Memmens [Parents] 1, 2 was born 3 in 1580 in Noordbroek. She was buried 4 on 8-10-1652 in Midwolda. She married 5 Frerick Eppens on 1-7-1604 in Noordbroek. They agreed on marriage contract 6, 7 on 24-5-1604 in Midwolda.

Other marriages:
Tyarcks, Sebo
Hendricks, Menno

They had the following children:

  M i Eppo Frederici Sibinga
  F ii Hissien Frericks

Sebo Tyarcks [Parents] 1 died 2 7-3-1620 - 12-1-1623. He married 3, 4 Renske Memmens in 1611. They agreed on marriage contract 5, 6 on 13-5-1611 in Noordbroek.

MARRIAGE: Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. NL 1983 kol. 426.

Renske Memmens [Parents] 1, 2 was born 3 in 1580 in Noordbroek. She was buried 4 on 8-10-1652 in Midwolda. She married 5, 6 Sebo Tyarcks in 1611. They agreed on marriage contract 7, 8 on 13-5-1611 in Noordbroek.

Other marriages:
Eppens, Frerick
Hendricks, Menno


Eppo Frericks [Parents] 1 was born 2 in 1547. He died before 24-5-1604. He married Tyadduwe Sijpkens.

Tyadduwe Sijpkens 1 died . She married Eppo Frericks.

They had the following children:

  M i Sypko Eppens
  M ii Frerick Eppens

Tjarck Doedens 1, 2 died 3 16-12-1595 - 18-9-1608. He married Eppe Luwerts Bunninga.

Eppe Luwerts Bunninga [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6 was born 7, 8 about 1564. She died 9, 10 on 19-9-1630. She married Tjarck Doedens.

Other marriages:
Sierts, Luppo

DEATH: Overleden oud 66 jaren. NL 1980 kol. 256.

They had the following children:

  M i Sebo Tyarcks
  F ii Haycke Tyarcks

Frerick 1 died .

He had the following children:

  M i Eppo Frericks

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index