Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Claes Claessen [Parents] 1 was born 2 in Groningen. He died 3 before 11-3-1619. He married 4 Haycke Tiarcks in 1611. They published notice of marriage 5, 6 on 18-2-1611 in Winschoten.

Haycke Tiarcks 1, 2 died 3 before 4-1-1643. She married 4 Claes Claessen in 1611. They published notice of marriage 5, 6 on 18-2-1611 in Winschoten.

Other marriages:
Bonnes, Edzo


They had the following children:

  F i Sybelcke Matthiae
  M v Haycko Matthiae
  F vi Icke Matthiae

They had the following children:

  M ii Nanno Hayens
  F v Sypke Hayens

Aylcko Epkens [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 2-4-1639 - 5-2-1646. He married 6, 7 Sybelcke Matthiae before 23-11-1625. Aylcko owned BWO 22, Oosterstraat 14 8 from 14-7-1626 to--1646 in Scheemda.

DEATH: De voormond en voogden van de kinderen van Ailcko Epkens verhuren 1-7-1646 de behuizing met 57 deimt land aan Ailco's oudste zoon Epcko Nantkens. Ook de andere kinderen krijgen delen van Ailcko's land.

Sybelcke Matthiae [Parents] 1, 2, 3 died 4, 5 before 1-5-1650. She married 6, 7 Aylcko Epkens before 23-11-1625.

They had the following children:

  M i Epcko Nantkens
  M ii Hayo Epkenius 1.
  M iii Nanno Aylckens 1.
  F iv Ettien Aylckens
  F v Eeuwe Aylckens

Hemmo Hommens [Parents] died 1 on 1-5-1666/1715. He married 2 Fosseta Heerens 22-4-1659/10-3-1662. Hemmo was employed as Zijlvest. He owned BWO 8 3 9-5-1664 - 9-5-1668 in Eexta.

Tussen 01-05-1666 en 15-06-1667 overleden. NL 1982 kol. 266.

Fosseta Heerens [Parents] 1 died after 19-11-1678. She married 2 Hemmo Hommens 22-4-1659/10-3-1662.

Other marriages:
Mees, Daniel


Ds. Daniel Mees 1 was born about 1623 in Groningen. He died on 29-8-1678 in Slochteren. He married 2 Fosseta Heerens on 28-6-1668 in Slochteren. Daniel was employed as Predikant.

Als student te Groningen ingeschreven 01-10-1640. NL 1963 kol. 89
Predikant te Slochteren 1647 tot 1678. NL 1982 kol. 268.

Fosseta Heerens [Parents] 1 died after 19-11-1678. She married 2 Ds. Daniel Mees on 28-6-1668 in Slochteren.

Other marriages:
Hommens, Hemmo


Jr. Fermijn Rosiers died on 22-7-1669. He married Ettien Hommens on 3-10-1662. Fermijn was employed as Kapitein.

Het Eedboek van officierenvermeldt 03-02-1635 Fermin Roger als kapitein, dit kan zowel de
vader als de grootvader zijn. NL 1963 kol. 88 en 414.

Ettien Hommens [Parents] 1 died after 22-7-1669. She married Jr. Fermijn Rosiers on 3-10-1662.


Ayolt Hommens [Parents] 1 was born in 1599 in Eexta. He died on 10-11-1666 in Groningen. He married 2 Tiabbe Tiddinga on 20-6-1630 in Midwolda. Ayolt was employed as Administrateur van de Weeskamer, Advocaat, Gezworene, Medehoofdman van de Hoofdmannenkamer, Ontvanger der halve breuken, Solliciteur, Voogd van de Armhuiszittenden.

Ingeschreven als student te Groningen 10-10-1616.
Lidmaat van de Hervormde Kerk te Groningen 09-1620
Advocaat en Ontvanger der Provinciale halve breuken (boetes) 1627-1628
Solliciteur aansluitend tot 1635
Gezworene 1639
Voogd van de Armenhuiszittenden in 1634
Administrateur van de Weeskamer te Groningen 1646
Medehoofdman van de Hoofdmannenkamer 1649 tot 1666.

Tiabbe Tiddinga [Parents] was born 1 in 1603. She died 2 in 1660 in Groningen. She married 3 Ayolt Hommens on 20-6-1630 in Midwolda.


Boelo Tiddinga [Parents] was born 1 about 1571. He died 2 about 1603. He married 3 Wya Sebes Bunninga about 1600. Boelo was mentioned (Zijn erfgenamen bij de scheiding van de boedel van zijn moeder) 4on 7-7-1624.

BIOGRAPHY: Boelo komt slechts posthuum voor. Hij liet twee dochters na, die aanvankelijk onder voormondschap zullen hebben gestaan van hun stiefgrootvader Hindrick Eltiens. Deze althans wordt 21 april 1615 als voormond over "desselvigen (sc. Eggerick's) broeder kinderen" door Eggerick Tiddinga gedaagd om mandelig land te scheiden; uitgesproken wordt dat zij het vaste land zullen moeten delen; het overige "soo noch niet ten vullen tot lant gekomen" zal mandelig blijven. De scheiding van 11 oktober 1615 (zie bij Eggerick Tiddinga, zijn broer) zal van deze uitspraak het gevolg zijn geweest.

Wya Sebes Bunninga [Parents] 1 was born 2 in 1581. She died 3 in 1-1653 in Midwolda. She was buried 4 on 12-1-1653 in Midwolda. She married 5 Boelo Tiddinga about 1600.

Other marriages:
Diurcken, Rinnolt

They had the following children:

  F i Ba(u)we Tiddinga
  F ii Tiabbe Tiddinga

Sebo Luwerts Bunninga [Parents] 1, 2, 3 died about 1581. He married Ettien Engelken.

Ettien Engelken "Etta" 1, 2, 3, 4 was born 5 in Vriescheloo. She died 6, 7 on 12-9-1625. She was buried 8 in Woldendorp. She married Sebo Luwerts Bunninga.

Other marriages:
Huninga, Eppo Aylckens (van Oostwold)

DEATH: Op haar grafzerk heette zij Etta of Etke Engelken van Vriescheloo. NL 1980 kol. 230.

BIRTH: Vermoedelijke dochter van Johan en Else?

They had the following children:

  F i Wya Sebes Bunninga

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index