Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jan Berents [Parents] 1, 2 was born in 1668 in Beertsterhoogen. He died on 6-9-1732 in Scheemda. He married 3 Haycke Elties on 20-11-1692 in Scheemda. Jan owned BWO 23, Oosterstraat 4 4 on 18-7-1710 in Scheemda. He was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 5on 3-8-1727 in Scheemda.

Other marriages:
Tiddes, Hilligje

DEATH: GDW 3332; wapen.

Haycke Elties [Parents] 1.Haycke married 2 Jan Berents on 20-11-1692 in Scheemda.


Jan Berents [Parents] 1, 2 was born in 1668 in Beertsterhoogen. He died on 6-9-1732 in Scheemda. He married Hilligje Tiddes on 25-3-1695 in Scheemda. Jan owned BWO 23, Oosterstraat 4 3 on 18-7-1710 in Scheemda. He was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 4on 3-8-1727 in Scheemda.

Other marriages:
Elties, Haycke

DEATH: GDW 3332; wapen.

Hilligje Tiddes [Parents] 1, 2 was christened 3 on 17-7-1671 in Schildwolde. She died on 1-3-1720 in Scheemda. She married Jan Berents on 25-3-1695 in Scheemda. Hilligje was also known as Helena Tiddes. She was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 4on 3-8-1727 in Scheemda.

BIOGRAPHY: GDW 3327; wapen.

They had the following children:

  F i Haike Jans
  F ii Edske Jans
  M iii Jacob Jans Sierts

Hindrik Helperi was born in 1717. He married N.N. Langendorp.

N.N. Langendorp [Parents].N.N. married Hindrik Helperi.

Relatie met Hayo Langendorp en Dorothea Pierius aangenomen maar nog niet gevonden.


Luwert Doedens Tiddinga [Parents] 1, 2 was born 3 in 1500/1510. He died 4, 5 23-1-1567 - 24-8-1570. He married Huninga. Luwert was mentioned () 6--1556 - . He was employed 7 as Kerkvoogd in 1556 in Midwolda. He was mentioned (Luert Doedens als een van de vier kerkvoogden) 8on 27-7-1565 in Midwolda. He was mentioned (Luert Doedens als een van de vier kerkvoogden) 9on 25-5-1566 in Midwolda. He was mentioned (Luwert Tiddinga als een van de vier kerkvoogden) 10on 24-11-1566 in Midwolda. He was mentioned (Luwert Tiddinga als een van de vier kerkvoogden) 11on 23-1-1567 in Midwolda. He was mentioned (Zijn erfgenamen doen rekening van zijn administratie) 12on 24-8-1570 in Midwolda.

Other marriages:
Tonckerts,

BIRTH: In de NL 1980 kol. 5 - 6 is in tabelvorm de fragmentarische genealogie van nog 3 oudere generaties samengevat.

OCCUPATION: Als kerkvoogd van Midwolda wordt hij wisselend Luwert Doedens en Luwert Tiddinga genoemd. NL 1980 kol. 7 - 8.

BIOGRAPHY: In 1556 gebruikte Luwardt Tyddinga te Midwolda 28 deimt weiland, 12 deimt bouwland, 5 deimt buitendijks, 20 deimt meedland en 14 deimt "uthmeeden". Later staan ten name van "Luwert Tiddinghe arffg. unde Ubeko Bennens tesamen goed unde quat" 25 deimt in de "uthmeede".

MARRIAGE: Hun zoon Menno komt 8 juli 1577 voor als kleinzoon van Tonckert Fredericks en Nanna. Volgens een akte van 13-9-1615 waren er nog twee zoons van onbekende naam, beide overleden tussen 1570 en 1584 ("want dat noch twe (doorgehaald: dre) broder nae unser leven s. vaders Doett sinnen gestorven unde hoire arfnisse op min twe levendige broderen vorarvet"). NL 1980 kol. 7 - 8.

Huninga [Parents] 1, 2 was born 3 calculated 1515/1520. She married Luwert Doedens Tiddinga.


Doedo Luwerts Tiddinga [Parents] 1, 2 was born estimated 1480. He married Haycka Bartels.

OPMERKING: Aangenomen de vader van Luwert Doedens Tiddinga, waarschijnlijk genoemd in 1528. NL 1980 kol 4-5 & kol 15-17.

Haycka Bartels was born 1 estimated 1480. She married Doedo Luwerts Tiddinga.

They had the following children:

  M i Luwert Doedens Tiddinga

They had the following children:

  M i Lupko Aylkens Huninga
  F ii Huninga

Ailko Eppens Huninga died 1, 2 in 1494. He married 3, 4 Ebbe Doedes Tiddinga in 1493/1494.

OPMERKING: Volgens van Rhemen bracht Eppo een huwelijk tot stand tussen zijn zoon en de enige dochter van Doedo Tiddinga en maakte daardoor vrede, nadat over Doedo's voogdij jarenlang strijd was geweest.

Ebbe Doedes Tiddinga [Parents] 1, 2 was born 3 estimated 1470. She married 4, 5 Ailko Eppens Huninga in 1493/1494.

BIRTH: Zij zal een dochter kunnen zijn van Doedo Boeles Tiddinga, aangezien de Huninga's behalve te Oostwold ook gegoed waren in de omgeving van Termunten, waartoe Dallingeweer behoort. Een van de achterkleinzoons Huninga droeg de voornaam Doedo. (NL 1980 kol. 5)


Ocko Tammens died 1 before 13-9-1615. He married Haeycke Luwerts. Ocko was mentioned (Overdracht land aan zijn zwager Doedo) 2on 13-9-1615.

Haeycke Luwerts [Parents] died 1 after 13-9-1615. She married Ocko Tammens. Haeycke was mentioned (Overdracht land aan haar broer Doedo) 2on 13-9-1615.


Doedo Boeles Tiddinga [Parents] 1 was born 2 estimated 1440. Doedo was mentioned (Vonnis over geschil Doedo Bols en Hayo Diutsens) 3on 22-4-1503 in Winschoten. He was mentioned (Appel op vonnis hij heet: Dodo Tyddinghe tho Dalleweer) 4on 21-1-1504 in Winschoten.

He had the following children:

  F i Ebbe Doedes Tiddinga

Toenis van Ommen [Parents] 1.Toenis married Living.

Living

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index