Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Lupko Epkens 1 was born 2 about 1500. He married 3 Frouwke about 1525. Lupko was mentioned (Overeenkomst tussen erfgenamen) 4on 12-10-1611 in Scheemda.

DEATH: Op 21 november 1611 verklaren - Tammo Nannes, erfgenaam en zoon van Fossa Lupkens - Focko Frericks als "swaeger" (schoonzoon) van Syben Lupkes en Aeldrick Feickes als zoon van Syben, voorts Rewen Luppesz. voor zijn quota, Hantko Hermans wegens zijn overleden vrouw Eluwe, en tevens optredende voor zijn pupillen, de kinderen van wijlen Rewen en haar man Drewes Lodewyx. - Peter Jacobs voor Remcko Tammes en zijn vrouw Siben als erfgenamen van wijlen Remcko, en - Phebo Aisens als kleinkind van Epko Lupkens, geassisteerd door zijn "swaeger" Peter Gheertz voor zichzelve en hun medeconsorten met "hoer fedder Haeyo Epkens" als mede-erfgenamen van Lupko Epkenz "der clageren overgrotevader als oock des beklagedes overgrotevader" voor het gerecht gedisputeerd te hebben over land, van hun overgrootvader afkomstig. De "beclagede" Haeyo Epkens is een zoon van Epko Lupkes, wiens naam aansluit op Lupko Epkens die dan echter de grootvader en niet de overgrootvader van Haeyo zou zijn. De klagers hebben grote kosten gemaakt doch voor het gerecht niets ontvangen. Zij verklaren voortaan tegen Haeyo geen verder actie te zullen instellen en bedanken hem voor de quota van de drie zusters Fossa, Syben en Epke, door Haeyo uitgekeerd "niet uit plicht sunder ex gratia". In de kantlijn is aangetekend "Popcko Haeys accepit".

Frouwke 1 died . She married 2 Lupko Epkens about 1525.

They had the following children:

  M i Epko Lupkens
  F ii Fossa Lupkens
  F iii Syben Lupkens
  F iv Epke Lupkens 1, 2.

MARRIAGE: Zij had een dochter bij een onbekende man.

Henric Jacobs van Ommen [Parents] 1, 2.Henric married Hermtijn Gerrits Noorwegen.

Hermtijn Gerrits Noorwegen [Parents] died 1 before 1-2-1666. She married Henric Jacobs van Ommen. She had other parents.


Wypko Foppens 1, 2 died 3, 4 before 1564. He married Anna. Wypko was mentioned (Op zijn naam een rente van 12 Rijder gl.) 5in 1541 in Groningen. He died 6 after 17-9-1561. He was mentioned (BWO 24) 7about 1564 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 8about 1598 in Scheemda.

Other marriages:
Unknown

Anna 1, 2, 3 died 4, 5 before 7-9-1612. She married Wypko Foppens. Anna was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 6about 1598 in Scheemda.

Other marriages:
Eggens, Toncko

MARRIAGE: Zij hertrouwde met Wypko Foppens, waarschijnlijk reeds ca. 1540. .......

They had the following children:

  M i Hittio Wypkens
  F ii Tyacke Wypkens died 1 - 7-9-1612.

Wypko Foppens 1, 2 died 3, 4 before 1564. Wypko was mentioned (Op zijn naam een rente van 12 Rijder gl.) 5in 1541 in Groningen. He died 6 after 17-9-1561. He was mentioned (BWO 24) 7about 1564 in Scheemda. He was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 8about 1598 in Scheemda.

Other marriages:
, Anna

He had the following children:

  M i Joachim Wypkens
  M ii Foppo Wypkens died 1 in 1586. Foppo was mentioned (Samen met zijn broers Joachim en Tyacko) 2in 1564.

BIOGRAPHY: Hij had een dochter in een onbekend huwelijk, hieruit de dochter Syben (overleden voor 17-7-1606). Zij trouwde 1e N.N. waaruit de zoon Phoppo (overleden voor 17-7-1606). Zij trouwde 2e Eltio Eltiens (overleden voor 17-7-1606) waaruit Eltko Eltkens, geb ca. 1582/3 overleden na 17-6-1606, en Fosse Eltiens, trouwde voor 16-7-1610 Hans Andreas van Moelhuizen.
  M iii Tyacko Wypkens

Toncko Eggens [Parents] 1 died 2 before 17-9-1561. He married Anna. Toncko was mentioned (Buur van land te Oostwold) 3on 1-2-1538 in Oostwold, Oldambt.

Anna 1, 2, 3 died 4, 5 before 7-9-1612. She married Toncko Eggens. Anna was mentioned (BWO 24, Oosterstraat 26) 6about 1598 in Scheemda.

Other marriages:
Foppens, Wypko

MARRIAGE: Zij hertrouwde met Wypko Foppens, waarschijnlijk reeds ca. 1540. .......

They had the following children:

  M i Hewo Tonckens
  M ii Iggo Tonckens
  M iii Tako Tonckens
  F iv Hiske Tonckens

Epcko Nantkens [Parents] 1, 2, 3 died 4 after 7-6-1675. He married 5, 6, 7 Thede Eppens on 3-10-1647 in Scheemda. They agreed on marriage contract 8, 9, 10, 11 on 11-9-1647 in Winschoten. Epcko leased BWO 22, Oosterstraat 14 12 --1646 - --1680 in Scheemda. He was employed 13 as Hopman.

Other marriages:
Eppens, Haeske

Thede Eppens 1, 2, 3 died 4 after 6-1-1664. She married 5, 6, 7 Epcko Nantkens on 3-10-1647 in Scheemda. They agreed on marriage contract 8, 9, 10, 11 on 11-9-1647 in Winschoten.

Other marriages:
Ubbens, Memmo

They had the following children:

  M i Aylcko Epckens was christened 1 on 7-1-1649 in Scheemda.
  M ii Ubbo Epckens was christened 1 on 9-2-1651 in Scheemda.
  M iii Obbo Epckens was christened 1 on 3-12-1652 in Scheemda.
  F iv Meyske Epckens was christened 1 on 3-12-1654 in Scheemda.

Epcko Nantkens [Parents] 1, 2, 3 died 4 after 7-6-1675. He married Haeske Eppens in 1668. Epcko leased BWO 22, Oosterstraat 14 5 --1646 - --1680 in Scheemda. He was employed 6 as Hopman.

Other marriages:
Eppens, Thede

Haeske Eppens 1 was born 2 in Noordbroek. She died 3 before 8-3-1679. She married Epcko Nantkens in 1668. Haeske was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 4on 6-12-1648 in Scheemda.

Other marriages:
Oomkens, Edo


Nantke Epckens was born estimated 1545. Nantke owned BWO 22, Oosterstraat 14 1 in 1571 in Scheemda. He was mentioned () 2in 1571 in Scheemda. He owned BWO 22, Oosterstraat 14 3 in 1580 in Scheemda. He was mentioned () 4in 1598 in Scheemda.

BIOGRAPHY: Hij behoort zowel in 1571 als in 1580 tot de belangrijkste inwoners van Scheemda.

He had the following children:

  M i Epko Nantkes

Memmo Ubbens [Parents] 1 died 2, 3, 4 25-1-1644 - 13-1-1647. He married 5, 6 Thede Eppens in 1640. They agreed on marriage contract 7, 8, 9 on 23-9-1640 in Winschoten. Memmo was mentioned (BWO 22, Oosterstraat 14) 10on 11-9-1647 in Scheemda.

BIOGRAPHY: Meestal naar zijn grootvader van moederszijde Memmo Ubbens genoemd.

Thede Eppens 1, 2, 3 died 4 after 6-1-1664. She married 5, 6 Memmo Ubbens in 1640. They agreed on marriage contract 7, 8, 9 on 23-9-1640 in Winschoten.

Other marriages:
Nantkens, Epcko


Wypko Hittiens [Parents] 1, 2, 3 was born 4, 5 about 1583/1584. He died 6, 7 on 12-8-1642. He was buried 8 in Scheemda. He married 9, 10 Stijntien Memmens about 1610. Wypko owned BWO 24, Oosterstraat 26 11 --1608 - --1645 in Scheemda. He owned een kamp land "Vraenckryck" geheten 12 in Scheemda. He owned BWO 25, verkoop land 13 before 11-4-1629. He was employed 14, 15, 16, 17 as Kerkvoogd in Scheemda. He was mentioned (Noemt Anna Wypkens zijn vaders moeder) 18on 28-10-1633. He was employed 19, 20, 21, 22 as Luitenant in Scheemda.

BIOGRAPHY: GDW 3313, met wapen.
Wypko Hittiens krijgt of behoudt 25-10-1626 het eigen land van zijn vader, van de Tjamme tot de Æ, met nog ander land tussen de Geute en het Nije Diep, dat is het Termunter Zijldiep. Ook krijgt hij 6 deimt op 't Grote Swaag. In 1629 wordt het land van de kinderloos overleden broer Hayo verdeeld. Wypko Hittiens krijgt o.a. het stuk land "Vranckrijck" geheten, gelegen aan de westkant van zijn eigen land. Hij verkoopt dit stuk land 15-2-1630 aan zijn zwager en zuster Wyart Popkens en Anneke Hittiens, nr. 21. Wypko Hittiens wordt in 1630, behalve voor de huisheerd, 17½ deimt groot, aangeslagen voor een onbehuisde heerd ten westen van de huidige Pastorieweg van 13 deimt, deze is later geheel verdeeld. Van beide heerden is Wypko Hittiens zoon Memmo Ubbes, ov. na 12-8-1653, in 1640 gebruiker. De erfgenamen van Wypko Hittiens verkopen 12-4-1645 de landerijen aan de zoon.

Stijntien Memmens [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was born 6 in Noordbroek. She died 7 after 25-3-1647. She married 8, 9 Wypko Hittiens about 1610.

They had the following children:

  M i Hittio Wypckens
  M ii Memmo Ubbens
  F iii Tiackien Wypckens
  M iv Tiacko Wypkens
  M v Memmo Ubbes died 1, 2 after 12-8-1653.
  F vi Sypcke Wypkens
  F vii Sybelcke Wypckens
  F viii Anneke Wypkens

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index