Home Bronnen

Wierden DTB 538 blz. 30: 24-09-1682 t/m 04-02-1683


Den 24 Sep: sijn alhier met attest
aengenomen en gecopúleert
Harmen Willemsen soon van Willem
Harmsen en
Swaentien Jansen naegelaten dochter
van Brinck jan beide tot Almelo


Den 7. Octob:
Berent Berentsen Graas op knoopshuis
wedr. van wijlen Grieten Wolters Nijlant
in de heerlickheit Almelo
en
Jenneken Egberts j.d. van wijlen Egbert
Hammers in Wijrden
Copúl: den 5. Novemb:


Den 7. October
Jan Arentsen nagelaten soon van Arent
Coortsen
en
Hermken Hermsen j.d. van Hermen Janssen
beide in Wijrden.
Copúl: 19. Novemb:


Den 4 Novemb.
Arent Hermsen wedr. van wijlen
Lúbbeken Hermsen.
en
Jenneken Janssen j.d. van wijlen Los jan
beide in wijrden
copúl: den 3. Decemb:


Den 3. Jún:
Berent Henricks Broúwer wedr. van wijlen
Margarieta Nijhoffs
en
Swaantjen Janssen j.d. van Jan achter
Esch in fríma. Cop: de 10. Decemb.


Den 4. Feb: Sijn alhier met attest
aengenomen en gecopúl:
Henrick Jansen soon van Jan ten Bos
en
Hermtjen Janssen n.d. van wijlen Jan Rengels
úijt Albeljen beide van Almelo.