Genealogie pagina's Richard van Schaik

Welkom op deze genealogische pagina's, waarin een beschrijving van mijn tot dusverre gevonden voorouders. Ook staat op deze site een begin om te proberen de oorsprong van de vele takken van Schaik te achterhalen. De site is bewust zeer eenvoudig gehouden, dit om de leesbaarheid te bevorderen. Mijn enige inbreuk op dit basisprincipe is het gebruik van een eenvoudige achtergrond, meegeleverd met het programma PAF. Indien ik de leesbaarheid nog verder kan verhogen, dan houd ik mij voor uw tips aanbevolen.

Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van deze pagina's, als ik heb in het verzamelen en opmaken van de gegevens om tot deze pagina's te komen. Het gebruik van de hier vermelde gegevens laat ik geheel aan uw beleefdheid over, maar een mailtje en verwijzing naar deze pagina's stel ik ten zeerste op prijs. Ik houd mij ook altijd aanbevolen voor aanvullingen, verbeteringen en opbouwende kritiek (zie onder).

Op deze pagina's zult u, buiten de gegevens die ik over mezelf prijs geef, geen informatie over levenden aantreffen. Personen minder dan 110 jaar geleden geboren, waarvan niet bekend is of zij overleden zijn worden aangegeven door privacy filter !. Zo goed als mogelijk verwijder ik daarna ook nog informatie die ik niet voor publicatie op een internet site geschikt vind bij recent overledenen, helaas ben ik hierin niet onfeilbaar, stel mij dus op de hoogte van informatie die u liever niet zou zien op een internet site. Dit soort informatie wordt dan verwijderd of op een andere wijze opgeslagen zodat fouten hierin steeds zeldzamer worden. Het bestand, waaruit dit extract van ongeveer 8000 personen komt is nu ruim 83.000 personen groot, mogelijk zijn er dus meer gegevens beschikbaar dan ik kan of wil plaatsen.

Aanvullingen en correcties worden altijd voorzien van de bron van herkomst, bij voorkeur met een verwijzing naar een webpage. Vanuit mijn werk ben ik 'opgevoed' met het belang van verwijzingen naar bronnen en recht doen aan het werk van anderen. Elke fout die ik hierin maak hoor ik graag zo spoedig mogelijk, correcties worden dan onmiddellijk gemaakt. Een samenvatting van deze bronnen kunt u vinden op de pagina verantwoording, bij de gegevens wordt zo goed als mogelijk bij elk feit apart de bron vermeld. Ik zal mijn gegevens altijd graag ter beschikking stellen op basis van wederzijds voordeel, met de restrictie van informatie over levenden.

De vermelde informatie had ik onmogelijk in zo'n korte tijd alleen bijeen kunnen brengen mijn dank strekt zich dan ook uit naar iedereen die direct of indirect (de vele vrijwilligers bij de verschillende beschikbare databases op internet) op de pagina verantwoording vermeld staat (of daar zou moeten staan) voor de vele onderzoeksgegevens.


Zoals altijd bij genealogische pagina's de mededeling: "deze pagina is in bewerking", mogelijk eeuwig


De hier gepresenteerde gegevens mogen, zonder toestemming van de orginele auteur, niet commerciŽel gebruikt worden.

Laatste wijziging 04-05-2008
Richard (F.M.A.) van Schaik